Balíček k oběhovému hospodářství

04.04.2018

Praha, 13. schůze Senátu


(Tisk EU č. K 108/11 a Tisk EU č. K 109/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:53:12 - 17:55:59:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Já si k té debatě dovolím jenom dvě poznámky. Ta první, kterou asi všichni víme, je, že aby mohly vzniknout obaly, a zejména ty umělohmotné, tak se musí vyrobit. A že se vyrábějí z primárních surovin, jako je třeba ropa nebo uhlí, také všichni víme. A že se zemním plynem, ropou a zejména potom uhlím také topí, jinými slovy, že se z nich vyrábí teplo, to také všichni víme. A pak je tedy otázkou, jestli není logičtější, když se spalují ty druhotné suroviny, namísto těch primárních surovin, ze kterých se ty druhotné dají vyrobit.

Když se podíváme na to, jak to dělají v těch nejvyspělejších zemích, tak zjistíme, že ty údaje nejsou úplně nejnovější. To upozorňuji, že ve Švýcarsku spalují 80 % svého komunálního odpadu, v Lucembursku 80 %, v Dánsku 65 %, ve Švédsku 60 %, v Belgii 60 % a např. v Japonsku 75 % tuhého komunálního odpadu. To znamená, ty poměrně vyspělé země skutečně zvládly technologii spalování nerecyklovatelného nebo obtížně recyklovatelného tuhého odpadu a spalují ho s tím, že u nás to bohužel dopadá tak, že když se potom postaví nějaká spalovna, nebo se rozhodne o spalování komunálního odpadu, třeba toho umělohmotného, tak se tak stane tím způsobem, že všechna ta pravidla a normy, které u nás platí stejně jako v jiných Evropské unie, nejsou dodrženy. A následně potom vznikne fobie ze spalování komunálního odpadu, se kterou se velmi těžko bojuje. A pak se to třeba přenáší do některých diskuzí.

Já bych se proto pana ministra rád zeptal, jakým směrem by v tomto měla podle jeho názoru jít Česká republika? Jestli si troufneme někdy říci, že dokážeme také správně vytřídit tuhý komunální odpad tak, aby ten, který se má recyklovat nebo znovu vrátit do země atd., se tam vracel. A ten, který se nevyplatí recyklovat, protože jde o druhotnou surovinu, budeme raději spalovat, protože tím ušetříme a nebudeme muset těžit buď uhlí, anebo dovážet ropu.

Takže tolik moje otázka. Asi si myslím, že bychom měli myslet na budoucnost. A to nejcennější, co dneska máme, jsou ty primární suroviny, nikoli ty druhotné. Děkuji za pozornost.