Balíček ke Společné zemědělské politice 2021 - 2027

17.10.2018

Praha, 18. schůze Senátu


(Tisk EU č. N 150/11 a Tisk EU č. N 151/11 a Tisk EU č. N 152/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:14:31 - 18:16:23:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, jednak tady mám jednu prosbu na pana ministra, protože tady padla celá řada otázek a je evidentní, že nejen já jsem na tom tak, že v tom nemáme úplně jasno, jestli by mohl odpovědět na ty otázky, které tady padly, aspoň na ty základní, které mu třeba dával pan kolega Nytra nebo pan kolega Linhart ještě před tím, než bude mít závěrečné slovo, protože většinou to bývá tak, že v závěrečném slově si ministr řekne, co potřebuje. A co nepotřebuje, neřekne. A my jsme tak vychovaní na rozdíl od Poslanecké sněmovny, že potom nezneužíváme faktických poznámek a nedoptáváme se, takže bych velmi rád, pokud by na těch několik otázek, které tady padly, skutečně pan ministr odpověděl ještě v rámci řádné obecné rozpravy. Samozřejmě pokud bude jiného názoru, těžko ho k tomu můžeme nutit. To je jedna věc.

Druhá věc k tomu, co tady říkal pan kolega Šilar, já znovu říkám, že jsem ten, který si rád odpovědi pana ministra poslechne a věřím, že tak učiní a řekne nám je, tak jen k té věci, která se týká rozpočtového určení daní, tam se cítím jistěji. Příjmem obcí je také 1,5 % daně ze závislé činnosti jednotlivých osob, které se rozdělují podle počtu zaměstnanců v dané obci. A pokud je to tak, že všichni zaměstnanci jsou z Prahy, tak tam ty peníze, prostřednictvím pana předsedajícího, pane senátore, prostě nejsou, opravdu tam nejsou. Takže to pan kolega Nytra měl pravdu. V této věci, která se netýká zemědělství jsi ty pravdu neměl. Takže to je jen k tomu.

Takže moje prosba je, aby pan ministr v rámci obecné rozpravy vystoupil a odpověděl nám a poučil nás o těch věcech, kde nemáme jasno. Děkuji.