Daňový balíček

04.12.2019

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (Tisk č. 150)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:54:41 - 09:56:33:

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Vy máte usnesení výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí před sebou, přesto jenom velmi stručně.

Po úvodním slovu zástupce navrhovatele Stanislava Kouby, náměstka ministryně financí ČR, a zpravodajské zprávě Miloše Vystrčila výbor doporučuje Senátu PČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Určuje zpravodajem výboru na jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Jedna malá poznámka.

Ty pozměňovací návrhy přijaté výborem jsou dva. Jeden navrhuje zrušení, nebo snížení poplatků za vklad na katastru nazpět na 1000 Kč, když to říkám zjednodušeně. A druhý navrhuje, aby bylo možné vypálit 40 litrů čistého lihu, oproti 30 litrům, jak je to dnes. S tím, že v této druhé věci – a proto o tom mluvím – existuje džentlmenská dohoda mezi navrhovatelem tohoto pozměňovacího návrhu Ivo Valentou a ministerstvem financí, že pokud prokáží, že to není možné z důvodů platnosti evropské směrnice, že to sdělím jako zpravodaj. Takže já tak činím a sděluji, že ministerstvo financí skutečně prokázalo, že není možné zvýšit 30 litrů na 40 litrů, a tudíž prosím, abyste to vzali v úvahu při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, pokud tomu tak bude. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:49:48 - 11:00:16:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Já prvně několik obecných poznámek. Já si myslím, že v okamžiku, kdy dochází k ekonomickému růstu a daně jsou vybírány ve vyšší míře a ve větším množství, než tomu bylo kdykoliv dříve, a zároveň ještě ministerstvo financí tvrdí, že i efektivněji, tak zvyšovat daně nemá žádnou logiku.

Protože zvyšování daní znamená, že bereme peníze lidem a ponechává si je stát, případně některé jdou potom do krajů a obcí a následně jsou distribuovány znovu do regionů nebo do některých institucí, které čím dál víc potom bobtnají a bobtnají. A všichni víme, že peníze, které využívá stát na tzv. veřejné služby, jsou využívány nejméně efektivně. A stát, který v době ekonomického růstu nedokáže vyjít s tím, co vybere na daních, a potřebuje ještě daně zvyšovat, evidentně nefunguje dobře. Řekl bych, že to je potom ostuda vlády, že musí zvyšovat daně, aby vůbec udržela stát v chodu.

Takže můj první pocit z toho je, že bychom neměli připustit zvyšování daní. A vůbec bychom potom neměli připustit, aby se vláda přitom schovávala ještě za to, že říká, že bojuje tu proti hazardu, tu proti konzumaci alkoholu, tu proti já nevím, čemu dalšímu, když to vůbec není pravda. Jak tady říkal třeba pan senátor Fischer z hlediska alkoholu, nehledě na to, že nakonec díky vládním poslancům projde navýšení samovýroby piva z 200 l na 2000 l a další věci. To znamená, je to celé nelogické, nesprávně uspořádané a nekompatibilní.

Pak je otázka, jestli je nejsprávnější řešení hlasovat tady pro zamítnutí zákona. Z hlediska toho, co jsem říkal v úvodu, tak se zdá, že ano. Na druhé straně, pokud my dokážeme v rámci debaty a případného přijetí některých pozměňovacích návrhů to vrátit nazpátek do sněmovny, tak minimálně dokážeme to, že bude znovu možné si poslechnout, proč vláda dělá daňová opatření a poslechnout si i případně argumentaci, proč by to dělat neměla. A třeba tím zvýšit i povědomí občanů o tom, že takto by se vláda chovat neměla.

Takže můj názor na to je takový, že bychom spíše s pozměňovacími návrhy, ne možná se všemi, které prošly hospodářským výborem nebo výborem pro územní rozvoj, měli nazpět zákon Poslanecké sněmovně vrátit, aby vláda znovu musela říci, ano, my jsme tady od toho, abychom zvyšovali daně, protože to, co od vás vybereme v době ekonomického růstu nám nestačí. Jsme ještě tlustší, než si myslíte, a máme větší potřeby.

Potom se zmíním o jedné věci, kterou tu zmínil už pan senátor Nwelati, a také se jí trošku dotkl i pan senátor Bradáč. A to se týká zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí. Ono to zvýšení je trochu komplikovanější, ale já myslím, že pro tu srozumitelnost už zůstanu u toho, co jsem říkal. Teď řeknu dopady a kontext, ve kterém se tak děje.

Když se podíváte na Výroční zprávu NKÚ za rok 2018, tak se dozvíte, že z hlediska výkonnosti veřejné správy se nacházíme tuším na nějakém 96. místě ze 150 zemí, které byly hodnoceny Světovým ekonomickým fórem. A že před námi se nachází např. Moldávie nebo Ukrajina nebo Rumunsko. To znamená, naše výkonnost veřejné správy je nižší, než je moldavská, než je ukrajinská, než je rumunská. A přestože tomu tak je, tzn. máme poměrně v intenzitě a kvalitě výkonu veřejné správy co dohánět, tak dochází k tomu, že se říká, podívejte se, katastr nemovitostí potřebuje další peníze, protože jeho náklady významně rostou.

Pokud se podíváte, o jaké peníze se jedná a co se bude dít, tak já se teď úplně nedokážu přesně zorientovat. A to bych paní ministryni případně poprosil, aby mi to vysvětlila, neboť já jsem ji pozorně poslouchal. Ona říkala, že navýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí by mělo znamenat navýšení daňových příjmů zhruba o 720 – 760 mil. Kč a navýšení příjmů. Když se podívám na návrh rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského katastrálního na rok 2020 a podíváme se na schválený rozpočet za rok 2019, a podíváme se na daňové příjmy, což jsou ty poplatky, tak v tom současném roce 2019 je tam 620 milionů na poplatcích a v roce 2020 naplánováno v tom rozpočtu, který se teď schvaluje, je 1,120 mld. Čili 1,120 mld. minus 620 mil. je, paní ministryně, 500 mil. Kč.

Takže první moje otázka je, kde je těch 520 mil., o které se to má navýšit? A 220? Protože vy říkáte, 720, naplánované příjmy na rok 2019 máte (on ještě rok 2019 neskončil) na 620, naplánované na rok 2020 máte 1,120 mld., rozdíl je 500 mil., vy nám říkáte 720, tak těch 220 milionů, to asi půjde někam jinam. Ale to je jedna věc.

Druhá věc, pokud se na to podíváme i procentuálně, tak si uvědomte, že tato čísla říkají, že z roku na rok v této oblasti státní správy stát zvyšuje daně. Poplatek není nic jiného než daň. Stát zvyšuje daně občanům o 80 %. Z 620 mil. na 1,120 mld. To znamená, zvýšení daní tímto státem v oblasti služby státní správy, kterou provádí katastr nemovitostí, je 80%. Jde ze 100 na 180 %. Takže tak to dneska je.

Pokud se podíváme na argumentaci, kterou používá paní ministryně, tak říká, že to je způsobeno tím, že katastr dělá nějaké další činnosti, které dříve nedělal. Tak já jsem se podíval, paní ministryně říkala, že to je ta úplata za službu sledování změn. Existuje vyhláška 358/2013, která říká, že vy si můžete nechat sledovat a potom následně SMS posílat informace o změnách katastrů, případně u sledovaných nemovitostí. Ta vyhláška je z roku 2013. Mimochodem, přestože je z roku 2013, tak poslouchejte výdaje ČÚZK.

V roce 2012 – 2,8 mld., 2013 – 2,85, 2014 – 2,9, 2015 – 2,9, 2016 – 3, 2017 – 3,1, 2018 – 3,3 a 2019 už je to 3,6. Pardon, 2016 je to 3,5 a 2019 – 3,6. To znamená, roste to kontinuálně, aniž by se cokoliv stalo. A teď to nejdůležitější. Sazebník úplat za službu sledování změn existuje. Je dán vyhláškou, kterou schvaluje předpokládám nějaké ministerstvo. Pokud tady vznikl nějaký další výdaj související se sledováním změn na katastru nemovitostí, tak to proboha řešte tou vyhláškou. A zpoplatněte více, pokud to sledování změn je tak náročné, jak se nám informační technologie vyvíjejí, všichni to známe, přece telefonní poplatky neustále stoupají, tak proto to musíme teď o těch, já nevím, 700 mil. Kč pro občany zdražit. To je přece neuvěřitelné chování státu k občanům.

Těch občanů, prosím, abyste věděli, je zhruba 350 000. 350 000, kteří to používají a potřebují zaplatit nějaký poplatek, tu jednou, tu dvakrát, tu třikrát, tu čtyřikrát na katastru nemovitostí. Takže to je to prolidské, to proobčanské chování státu z hlediska výkonnosti státní správy. Místo toho, abychom něco dělali s tou výkonností, která není dobrá, tak říkáme, občane zaplať a z roku na rok o 80 % víc z hlediska příplatku. Poslední věc, která se toho týká, a není úplně zanedbatelná, je, že tady některá ministerstva, případně i vláda, mají plnou pusu prorodinné a probytové politiky a politiky, která bude podporovat bydlení apod. Tak samozřejmě nejlepší věc, kterou tady říkal pan senátor Kos, je, když se dá návrh na zvýšení daně z převodu, tak se neschválí. A když náhodou se dá návrh na to, aby se zvýšil poplatek za vklad, což souvisí s převody nemovitostí, což souvisí s bydlením, což souvisí s mladými lidmi, což souvisí s tím, jak si rychle můžou pořídit nemovitost, tak se to navýší.

To je rodinná politika a politika pro rozvoj bydlení této vlády, skrytá v tomto balíčku. A to jsem rozebral jenom jednu věc, a to je zvýšení vkladů do katastru nemovitostí. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:10:17 - 11:13:45:

Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já jenom stručná reakce na pana kolegu Dienstbiera. První věc je, že to není Senát, který by byl nadán schvalováním státního rozpočtu, parlament, pokud má fungovat jako celek, tak bychom se měli dívat i na to, co dělá Poslanecká sněmovna, tady se musím ohradit, protože při projednávání rozpočtu třeba občanští demokraté právě to snížení výdajů navrhují, dokonce v objemu 40 miliard, což znamená, že potom by na jiné věci třeba bylo, pokud by se tak stalo, takže já na to upozorňuji, pan kolega Dienstbier to v té své řeči nějak minul. Co se týká potom těch aktuálních věcí, které nás čekají, třeba toho rodičovského příspěvku, tam kolikrát se děje jen to, že vláda vyvolá jakési výdaje, dle mého názoru to poměrně často bývá motivováno tím, aby získala na svoji stranu nějakou voličskou skupinu, udělá to nespravedlivě. A pokud vy to potom chcete narovnat a chovat se férově, tak máte jen dvě možnosti, buď navrhnout zamítnutí toho výdaje, což by si přesně ta vláda přála, protože kdyby to prošlo, tak by ty výdaje ani neměla, přitom ona to chtěla udělat, to znamená, stala by se tou dobrou matkou, který někdo zlý zakázal nakonec všem pomáhat a rozdávat, nebo druhá možnost je, že řeknete, tak to udělejte spravedlivě, přidejte v tomto případě i těm dětem, kterým ještě nejsou 4 roky, ale rodiče už na ně ten rodičovský příspěvek vyčerpali, to samé, protože to nejsou jiné děti a jiní rodiče, nemá to logiku, pokud to tak neuděláte. Zdůrazňuji, když už jste se k tomu rozhodli, samozřejmě jsou tady jiné možnosti, není to tak, že by se o nich nejednalo, že se řekne, těch dětí, které nedostanou ten rodičovský příspěvek, je 20 %, to znamená, když z těch 80 000 uděláme 60 000, tak je to rozpočtové neutrální, ale to nechtějte po opozici, to si udělejte sami mezi sebou, paní ministryně jedna a paní ministryně druhá, buďte v těch věcech, pokud chcete rozdávat a pokud chcete dávat, spravedlivé. Pokud vy nejste spravedliví, Senát se snaží být spravedlivý. Tak to zkrátka je, není to žádný výdajový populismus ani příjmový populismus v tomto případě, je to tak, že ty věci, pokud se dělají, já teď neříkám ani to, jestli se měly dělat v té míře nebo neměly, v jaké výši, nebo níži a tak dále, ale když to uděláte, tak to udělejte, prosím vás, pořádně, rozumně, racionálně a spravedlivě. Když tomu tak není, tak nečekejte, že vám opozice bude sedat na lep a opravovat vás tím způsobem, abyste potom mohli vy říkat svým voličským skupinám, ale my jsme to pro vás takto chtěli udělat, oni zlí nám to zakázali. To přece nemůžete myslet vážně! To je celé, takhle to zkrátka je. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:45:29 - 11:46:35:

Ne technická, ale faktická poznámka na odpověď paní ministryně na můj dotaz. Paní ministryně na můj dotaz neodpověděla, neboť jsem to pochopil tak, že by mělo být vybráno zhruba 720 mil. Kč na věci, které souvisí s činností katastrálních úřadů. Navýšení, které je vidět v návrhu rozpočtu na rok 2020 a ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je 500 mil. Kč, tzn. pořád tam těch 220 mil. chybí a nijak to nesouvisí s tím, jaké byly výdaje katastru v roce 2012.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:08:38 - 12:10:01:

Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jen připomínám, že ty pozměňovací návrhy, které jsou obsahem usnesení výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsou dva. A u toho prvního, který je napsán, respektive popsán v bodech 1 a 2, je to tak, že se ukázalo, jak už jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, že pan senátor Valenta po domluvě s ministerstvem financí by byl rád, aby tento návrh nebyl hlasován, protože se ukázalo, že by došlo k porušení evropské směrnice. Ale protože to není možné, neboť je to návrh schválený výborem, tak vás prosím, abyste to zohlednili při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. A druhá věc, což je spíše pro pana garančního zpravodaje, je to tak, že pozměňovací návrh obsažený v bodě 3 je zároveň součástí pozměňovacích návrhů VHZD, tak předpokládám, že nás na to pan senátor Vilímec upozorní. A následně potom samozřejmě nebude potřeba, abychom tu 3 výborového návrhu pro územní rozvoj hlasovali. Děkuji.