Doporučení pro doporučení Rady k NPR ČR na rok 2018 a stanovisko Rady ke KP ČR z roku 2018

18.07.2018

Praha, 16. schůze Senátu


Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018 (Tisk EU č. J 130/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 22:10:43 - 22:11:16:

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, jenom velmi stručně. Já upozorňuji na jednu věc, která v tom materiálu je, tady úplně nezazněla, a to je, že vláda si stěžuje na to, že není pochválena za to, že snižuje administrativní zátěž podnikatelů, což jsme dneska viděli v rámci schválení tisku č. 289 a 290. Takže upozorňuji na to, že pokud to máme brát vážně, tak se v tomto případě velmi rozchází reakce vlády s tím, co jsme dneska měli schválit, bylo to z dílny této vlády. Děkuji.