Energetický zákon

25.08.2016

Praha, 27. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 323)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:24:19 - 12:26:47:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jenom se pokusím stručně zareagovat zejména na to, co říkal pan zpravodaj, částečně se tím přiklonit k tomu návrhu, nebo přiklonit se částečně k tomu návrhu, který tady dala paní senátorka.

Bude, doufám, poté, co to propustíme do prvního čtení čas na to si to ještě více vysvětlit. Ale ona v podstatě, když to vezmeme z hlediska selského rozumu, ta první retroaktivita vznikla v okamžiku, kdy se těm, co provozují ty vodní elektrárny malého výkonu, řeklo, že na to, na co už ty elektrárny dostávají peníze za vyrobenou energii, se bude vztahovat, a dostávaly by je, pokud by ten zákon nebyl přijat i po 1. 1. 2016, se bude vztahovat zákon, který řekne, že k 1. 1. 2016 ony jakoby nově vznikají.

To znamená, kdyby se neřeklo, že od 1. 1. 2016 ty elektrárny mají být nově notifikovány, protože jakoby nově vznikají, tak ony by normálně měly dál nárok na tu starou podporu podle staré notifikace. To znamená, už tam vznikla jakási retroaktivita, kdy ony už měly něco zaručeno, kdyby se nic nestalo, tak by braly pořád nějaký bonus, a protože někdo do toho zasáhl, to, co už měly přislíbeno, jim retroaktivně potom zase změnil, tak dneska když potom na to ony doplatily tím, že nedostávají nic ve velmi zapeklité situaci, lepší slovo mě nenapadá, ale nemůžeme se na to tak jednoznačně podívat, jak tady také zaznělo z úst zpravodaje. Proto bych velmi doporučoval, abychom ten zákon propustili dál, abychom se tím hlouběji zabývali, hlavně abychom hledali řešení, které odstraní tu nespravedlnost, které se dostalo těm, které postihlo ty, co provozují ty malé vodní zdroje. To by měl být náš cíl prvotní. To všechno ostatní by mělo být druhotné.

Děkuji.

Přílohy