Energetický zákon

05.04.2018

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 239)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:34:36 - 11:35:07:

Vážený pane předsedo, vážená paní předkladatelko, dámy a pánové. Jenom chci potvrdit slova paní předkladatelky a nakonec i pana zpravodaje, že ten zákon nebo obsah zákona je jednoznačně potřebný pro naše občany a pokud by se například vyskytovaly nějaké nejasnosti, tak bude dost času a možností je opravit v rámci druhého čtení, a proto prosím, abychom zákon do druhého čtení propustili. Děkuji.