Evropský nástroj pro jadernou bezpečnost

19.12.2018

 Praha, 4. schůze Senátu


Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu (Tisk EU č. N 176/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:24:07 - 10:25:21:

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom několik otázek na paní ministryni. V tom materiálu je napsáno, v tom návrhu nařízení, že se počítá s tím, že by bylo využito za účelem, který tady byl popsán, zhruba 300 mil. eur. Tak moje otázka zní: Jakou částkou bude přispívat ČR? To znamená, kolik z těch 300 mil. eur, což je zhruba nějakých, já nevím, 8 nebo 7,5 miliardy korun, připadá na ČR? To je moje první. Druhá otázka moje je: Jakým způsobem je rozhodováno o tom, kam ty peníze půjdou? Protože v tom materiálu je napsáno, že ta podpora bude diferencovaná, to znamená, jestli bude diferencovaná, tak to znamená, že bude nějak odlišena. Jinými slovy, zajímá mě tedy, které třetí země jsou pro nás těmi prioritními a které pro nás nejsou těmi prioritními. To znamená, o jaké se jedná země, které my, řekněme, upřednostňujeme z hlediska této podpory. Myslím tím ty třetí země. Třetí věc je, jestli paní ministryně může uvést aspoň jeden příklad z toho současného končícího plánovacího období, kde byly nějaké prostředky poskytnuty, k čemu sloužily. Děkuji.