Evropský sociální fond plus (ESF+)

18.10.2018

Praha, 18. schůze Senátu


Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (Tisk EU č. N 156/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:22:29 - 10:25:58:

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem se přihlásil proto, že jsem si podrobně prostudoval stanovisko vlády i ten vlastní návrh. Dle mého názoru v tomto případě je to tak, že skutečně pokud už to má být uděláno tím způsobem, že i EU ze svého rozpočtu, který vzniká tak, že my tam dáváme nějaké peníze, chce napomáhat i řešení sociálních problémů v jednotlivých státech, tak bychom se měli zachovat tak, aby byla zachována pro jednotlivé státy maximální flexibilita ve smyslu užití těchto prostředků, aby nedocházelo k tomu, že na základě dopředu poměrně přísně stanovených pravidel potom není možné například investovat do modernizace veřejné správy či do sociálně vyloučených lokalit, protože ta pravidla to neumožňují nebo to neumožňují v dostatečné míře. To tady nakonec říkala i v tom svém úvodním vystoupení paní ministryně. Pokud já jsem se díval na to usnesení našeho výboru, tak to se i k této věci, kterou já tady popisuji, částečně vyjadřuje. Na druhé straně se přiznávám, že se mi nezdá, že by bylo z toho celého usnesení úplně jasné, že si myslíme, nebo já si to aspoň myslím, že by mělo být respektováno to, že sociální politika a případně řešení sociálních problémů je výlučnou kompetencí členských států EU, že by to v případě vzniku různých nařízení či jiných pravidel, které připravuje Evropská komise, mělo být respektováno. Proto jsem si dovolil předložit návrh na usnesení, který je, řekněme, protinávrhem, resp. konkurenčním návrhem k tomu návrhu, který předloží VEU, v tom smyslu, aby naprosto jasně, pokud by to usnesení, které já navrhuji, které za chvilku přečtu, bylo schváleno, říká, že samozřejmě počítáme s tím, že je potřeba řešit sociální problémy v jednotlivých státech, ale že by se tak mělo dít zejména na základě úvahy, na které se shodne ten stát, resp. jeho vláda, že by to nemělo být tak, aby případně v tom jsme byli nějak významně omezováni, což tedy mimochodem se těmi pravidly, která jsou navrhována, děje. Takže jsem si dovolil předložit návrh usnesení, který nyní přečtu. Dovolím si poprosit následně potom zpravodajku, aby také o něm nechala hlasovat jako o protinávrhu k tomu návrhu, který přišel z VEU.

Ten návrh můj zní. Senát PČR vnímá navržená pravidla možných intervencí z Evropského sociálního fondu plus jako velmi přísná, a tedy nedostatečně umožňující zohlednění specifik jednotlivých států. Senát PČR doporučuje umožnit pro jednotlivé státy EU větší flexibilitu tematické koncentrace intervencí, z Evropského sociálního fondu plus, aby bylo možné řádně zohlednit specifika jednotlivých členských států. Děkuji za pozornost.