Fiskální pakt

20.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (Tisk č. 271)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:17:21 - 16:21:35:

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Teď řeknu dvě věci, které půjdou proti sobě, ale má to své důvody. Ta první je, že nejdříve budu obhajovat to, co tady říkal pan bývalý předseda Senátu Milan Štěch a budu to dokladovat stenozáznamem a vůbec to není namířeno proti paní ministryni, ale je to prostě tak, že ona zrovna v tom stenozáznamu figuruje jako doklad toho, že dříve nás sněmovna a právníci, zřejmě i paní ministryně vnímala jinak než to říkala dneska. Je to stenozáznam z 21. března 2018, kdy byl projednáván vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013. Vnímám teď z projevu paní ministryně, který samozřejmě ona si nepsala, nebo minimálně tu část, protože se to týká nějaké právní interpretace, kterou samozřejmě si ministr financí nedělá. A teď cituji paní ministryni: Pro vaši informaci mluví prostředník v Poslanecké sněmovně. Pro vaši informaci uvádím, že PS bohužel nestihla v průběhu minulého volebního období tuto významnou smlouvu, tu jsem citoval, projednat ve druhém čtení, a tudíž je nutné celou tuto část legislativního procesu zopakovat. To je ta materiální diskonkredita. Senát tuto smlouvu již také jednou projednával, a to v dubnu 2014, kdy vyslovil souhlas s její ratifikací. A teď pozor, to je ta změna názorů, kterou jsme dnes zaznamenali. Paní ministryně pokračuje v té době, nicméně s ohledem na legislativní proces musí být i tento postup zopakován. Čili ten náš postup zopakován. V této souvislosti je třeba uvést, že v současné době zahraniční a hospodářský výbor Senátu tuto smlouvu na svém zasedání 14. února 2008, já doplňuji znovu, tedy projednal, a ve svém usnesení znovu doporučil dát souhlas s její ratifikací. To znamená, to je stanovisko ministerstva financí a paní ministryně z 21. března 2018 při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně. Tak to je a teď jsme z toho takoví zmatení, protože jsme na základě toho na Organizačním výboru přijali usnesení, ve kterém jsme přistoupili na to, že pokud nějaká mezinárodní smlouva nebude schválena PS a bude schválena Senátem, tak protože ji PS projednává znovu, tak my to budeme dělat také znovu.

Čili jsme více méně vyšli, udělali krok proti tomu, co si myslí například pan senátor Canov, a řekli jsme, nebudeme dělat problémy a budeme tyto věci znovu schvalovat. A dneska paní ministryně přišla a řekla, že vládneme materiální kontinuitou a že tudíž to, co už jsme schválili, je vždycky schváleno a že se ty věci už podruhé dělat nemusí.

Když zase my budeme vstřícní, tak bychom na to měli přistoupit a můžeme třeba podruhé tomu uvěřit, ale pak by to mělo být tak, že už jsme schválili smlouvu řekněme ústavní většinou, Pakt stability a v tom okamžiku už to sněmovna od nás má schváleno ústavní většinou. A potom já za sebe říkám, že podporuji usnesení, které navrhuje pan senátor Canov, dobře, přistupme na to, že máme materiální kontinuitu a vyzveme Poslaneckou sněmovnu, ať to znovu schválí ústavní většinou a tím to celé bude v pořádku.

To je věc, kterou tady dnes říkám, s tím, že usnesení, které předkládá pan senátor Canov přijmeme, tak potvrdíme to, že už do budoucna vždycky Senát bude fungovat tak, jako kdyby měl materiální kontinuitu a už o tom nebudou žádné debaty, protože tímto usnesením to bude vlastně dáno pro všechna další jednání. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:27:29 - 16:29:26:

Děkuji za slovo. Vyjádřím se také podobně jako pan senátor Hampl k možnému procesu projednávání. Bylo by asi dobré, kdyby pan senátor Hampl potom upřesnil, zda to myslel jako svůj další návrh, to znamená, zda myslel svůj návrh jako návrh, který by se měl také hlasovat. A potom by zpravodaj měl říct, pokud to je jako individuální návrh, jak by se měl hlasovat jen o tom a o ničem jiném, tak je potřeba to takto předložit.

Vyjadřuji se k tomu tím způsobem, a poprosím, jestli by případně pan senátor Canov také mohl dávat pozor, že bych navrhoval, abychom umožnili všem se maximálně v souladu se svým přesvědčením vyjádřit, jestli by bylo možné o usnesení pana senátora Canova hlasovat jako o usnesení, které má dvě části. Ono to tak je.

První část by končila nikoliv tím, jak říkal pan senátor Hampl, ale končila by tím: "...v souladu s článkem 10A Ústavy České republiky." To by byla první část tohoto usnesení.

A druhá část usnesení by pak byla: "Vyzývá Poslaneckou sněmovnu ke schválení."

A je na každém, jestli by pro druhou část hlasoval nebo ne, protože druhá část už je sporná vzhledem k tomu, co říká pan kolega Dienstbier. Ale první část, která končí tečkou za "České republiky", jenom řekne, že dneska říkáme, že máme materiální kontinuitu a že jsme to schválili podle článku 10A. A co udělá Poslanecká sněmovna, je její problém. A jestli se bude scházet nebo nebude scházet, jestli to umí nějak revokovat nebo neumí, atd., to už jsou věci další.

Navrhuji, aby se o usnesení pana senátora Canova, pokud s tím pan předkladatel bude souhlasit, hlasovalo odděleně jako o usnesení, které má dvě části.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:39:28 - 16:40:22:

Vážené kolegyně a kolegové. Já v podstatě kromě poslední věty souhlasím s panem senátorem Láskou, to znamená, že navrhuji, abychom odročili hlasování o fiskálním paktu na příští jednání schůze Senátu a bude prostor si věci vyjasnit, protože se skutečně ukazuje, že to všechno má více stran. Je evidentní, že nejsem pro to, abychom hned všechno odsouhlasili. Na druhé straně si myslím, že bavit se o tom takto nepřipraveně, na základě toho, že někomu z nás něco nějak připadá, není úplně nejlepší ani naše vizitka, včetně mé.

To znamená, navrhuji – a to snad nebude bráno jako nějaký úskok, abychom to jenom do příští schůze odročili a tam to projednali s tím, že si to vydiskutujeme v rámci těch orgánů, které máme k dispozici, tak, aby tady příště debata o tom, jak budeme hlasovat, neprobíhala už a už se přímo jednalo. Děkuji.