Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy

17.03.2021

Praha, 7. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:49:09 - 15:52:29:

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, já jenom považuji za svoji povinnost, abych zarámoval ten vznik té debaty.

Jednak bych chtěl poděkovat všem výborům, které se tomu tématu s názvem plán obnovy věnují. Je na tom z hlediska a z pozice Senátu odpracován veliký kus práce. S tím, že ale zároveň musím popravdě uvést, že původní nabídka ministerstva průmyslu a obchodu na to, jakým způsobem ten Národní plán obnovy projednávat, byla taková, že by nám udělali jeden společný seminář pro všechny senátorky a senátory na začátku, na úvod vzniku a, řekněme, sestavování toho plánu obnovy. Potom možná ještě jeden poté, co se to všechno dá dohromady.

My jsme po nějaké poradě se domluvili, že bude lepší a správnější, protože se jedná o významný dokument, abychom to projednali ve výborech a případně tomu věnovali i část pléna. Myslím si, že to je tak správně a že skutečně se ukazuje, že velká část těch připomínek, které tady zazněly, budou, doufám, pro ministerstvo průmyslu a obchodu využitelné. Na druhé straně, to bych si tady dovolil říci, je, že my jsme reprezentanti moci zákonodárné, nikoliv výkonné. A nikoliv soudní. Jinými slovy to, jaký bude program, jak bude naplněn a co bude realizováno v rámci plánu obnovy, je zejména vrcholnou odpovědností vlády a případně příslušných ministerstev, které tu méně či více konzultují ty své návrhy a ten svůj směr, kterým by chtěli, aby se naše země vyvíjela a rozvíjela, s horní nebo dolní komorou Parlamentu České republiky či dalšími subjekty. To znamená, myslím si, že by bylo dobré, abychom k tomu takto dokázali přistoupit a vzali to dnešní jednání v Senátu jako vstřícný krok Senátu k ministerstvu průmyslu a obchodu. Ale nemyslím si, že bychom to měli brát tak, že dneska jsme to my, kdo bude říkat, co by se mělo na úrovni ministerstva průmyslu a obchodu, respektive vlády, dít, protože to není naše odpovědnost. To není naše odpovědnost. To je odpovědnost vlády a příslušných ministerstev. V tomto směru, já jsem si dovolil vystoupit, abych to připomenul, jednak proto, abyste si nedělali zbytečné vrásky, pokud 2/3 z toho, co jste správně navrhovali, nebude realizováno, protože to není vaše odpovědnost. Na druhé straně i proto, abychom potom ponechali výkonnou moc tomu, komu výkonná moc patří. Následně případně se k tomu kriticky vyjádřili, buď v rámci projednávání zákonů, nebo v rámci, řekněme, toho, jak se vyvíjí zadlužení České republiky, řekněme, hospodaření v rámci evropských fondů, což nám už přináleží. To si myslím, že také děláme. To znamená, tolik moje poznámka k té debatě, která zatím proběhla.

Přílohy