Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

30.10.2013

Praha, 15. schůze Senátu


Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 24. - 25. října 2013

čas 10:54:11 - 10:55:48:

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, já tady mám spíše dotaz na předkladatele usnesení, případně na pana premiéra. V části III. navrhovaného usnesení říkáme, že Senát je přesvědčen, nebo navrhujeme, že Senát je přesvědčen s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád – a máme to prohlášení tady – které tvoří přílohu závěrů ER, že nedávno odhalené využívání amerických zpravodajských služeb odposlouchávání mnoha evropských čelních představitelů představuje prvek atd. Já jsem prohlášení hlav států a předsedů vlád četl, a tam nic takového řečeno není, o tom, že docházelo k odposlouchávání a že bylo odposloucháváno mnoho předních evropských činitelů. Nic takového v tom prohlášení není. My se na ně v usnesení odkazujeme a z toho plynou mé dva dotazy. První je, jak víme, že tomu tak bylo, to je na předkladatele návrhu, odkud čerpáme informace, že k mnoha odposlouchávacím věcem docházelo. A druhá moje otázka je na pana premiéra, prostřednictvím paní předsedající, a to je, zda by případně zejména část III. usnesení podpořil. Protože pro mě je to důležitá informace.

Přílohy