Informace vlády o přípravě Konvergenčního programu a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR

25.04.2018

Praha, 14. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:45:31 - 15:48:42:

Vážený předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám dva dotazy na paní ministryni. Jeden se týká přímo – tuším je to stránka 9 – národního konvergenčního programu, kde se v tom prvním sloupci píše, že současná změna stavebního zákona způsobila zjednodušení průběhu stavebních řízení, zrychlení a zefektivnění celého procesu. Mám ze strany lidí, kteří ten nový stavební zákon využívají, přesně opačné reakce, tak jsem se chtěl zeptat, zda to tvrzení, které je na straně 9 vedeno na konci toho prvního sloupce, se opírá o nějaká data, která byla už za doby účinnosti nového stavebního zákona získána. A pokud data máme, tak bych je rád udržel, protože bych mohl argumentovat těm, co říkají, že sice máme dnes zjednodušené řízení, sice máme stavbu neohlášení, ale při té stavbě neohlášení je vyžadován stejný počet dokumentů a stejný počet úkonů, jako když to dřív bylo stavební povolení, akorát u té stavby neohlášení potom není možné tuším obnovení povolení, zatímco u stavebního řízení to možné bylo atd. a tím pádem, že je to celé komplikovanější. To je reakce z praxe, která ale je od jednotlivců, čili pokud jsou nějaká souhrnná data, která vedla k tomu, že v konvergenčním programu je to napsáno v kapitole strukturální změny nebo jak to je jinak, tak by mě data zajímala, o co se tvrzení opírá. A ta druhá věc, ta je trochu nad rámec konvergenčního programu, tak jak je popsán, ale mě by to zajímalo, bavili jsme se o tom na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ten materiál, který případně, kdyby o něj paní ministryně měla zájem, tak předpokládám, že náš předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart rád poskytne, tak z toho materiálu, který my jsme tam probírali, jednoznačně, ale jednoznačně plyne, že mezikrajské disparity se zvětšují. To znamená, tam k žádné konvergenci nedochází, k žádnému vyrovnávání rozdílu nedochází. To znamená ptám se, jestli se tím tedy někdo v rámci té vnitrostátní konvergence zabývala a zda s tím budeme něco dělat nějakými jinými nástroji než ty, které používáme doposud. Protože nástroje, které používáme doposud, ty různé intervence, zejména jsou to různé typy dotací, vedou jednoznačně k tomu, že kde byl nějaký počet vyloučených lokalit, tak ten počet narostl. Kde bylo nějaké HDP na obyvatele, které bylo rozdílné oproti HDP na obyvatele v Jihomoravském kraji, v Ústeckém kraji, tak ten rozdíl se zvýšil atd. atd. atd. To znamená mezikrajské rozdíly se zvětšují, co tedy s tím hodláme do budoucna dělat, pokud s tím chceme něco dělat a jaké jiné nástroje jsou k tomu případně připraveny. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:00:00 - 16:00:20:

Jenom faktická poznámka. Dvě věci. Prvně pro stenozáznam, ta chvála na stavební úřad je na stránce 3 a ne 9 toho konvergenčního programu, který máme k dispozici, takže pro stenozáznam. A druhá, ty informace, které já mám, jsou informace od starostů, že kolabují stavební úřady, že se nic nezlepšilo. Takže to jenom tolik.