K pořadu 14. schůze Senátu - nepřítomnost některých ministrů a předsedy vlády

25.04.2018

Praha, 14. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:12:37 - 09:13:50:

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já si jenom dovolím navázat na slova pana předsedy Senátu Milana Štěcha, s tím, že jste si všichni asi všimli, že z 22 bodů, které dneska budeme projednávat, v 7 případech nebude přítomen příslušný resortní ministr. Jedná se o ministry Martina Stropnického, Roberta Plagu, Jaroslavu Němcovou a předsedu vlády v demisi Andreje Babiše, kteří dali přednost účasti na výjezdu v Moravskoslezském kraji, oproti tomu, aby se zúčastnili a plnili své pracovní povinnosti na zasedání pléna Senátu.

Klub občanských demokratů považuje tento přístup vlády za nezodpovědný a liknavý. A avizujeme, že pokud by se to mělo opakovat, tak bychom na příští jednání pléna Senátu iniciovali bod, ve kterém bychom chtěli tento přístup vlády k Horní komoře projednat jako zvláštní bod a případně k němu přijmout i usnesení na úrovni pléna Senátu. Děkuji za pozornost.