K pořadu 9. schůze Senátu

12.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:11:27 - 10:13:13:

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, přikláním se také k tomu, co tady říkal pan předseda výboru pro záležitosti Evropské unie Hampl, že to, co se dnes děje, to znamená žádost pana ministra Brabce, abychom znovu neprojednávali zejména tisk K 013/12, je řekl bych přístup, kterým bych označil za velmi neodpovědný ze strany vlády, protože tato diskuse dneska probíhá, my k tomu máme přijmout nějaké usnesení na úrovni Senátu. Ale tento bod bude pravděpodobně vyřazen, neboť pan ministr nemá čas sem přijít, byť si zase myslím, že to není až tak nevypočitatelné, kdy se bude zasedat na plénu Senátu a případně jsme schopni na Organizačním výboru mu vyhovět i z hlediska času, tak to vidím jako krok ze strany vlády velmi nezodpovědný. Je otázkou, jestli to máme vtělit i do nějakého usnesení, nebo jestli stačí takto na mikrofon říci, že obecně i na Organizačním výboru jsme se bavili o tom, že takovýto přístup členů vlády, v tomto případě pana ministra životního prostředí, není ve prospěch České republiky a spíše ukazuje na to, že přes všechna prohlášení a další věci, které často z úst některých členů vlády slyšíme, realita je úplně jiná, vlastně na tom, zda budeme realizovat své návrhy a prosazovat své principy a postupy na úrovni Evropské unie, nám nezáleží, neboť příslušný člen vlády, když se má o takových věcech jednat, není schopen přijít do Senátu v době, kdy je to potřeba. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:14:02 - 10:14:11:

Vážený pane předsedo, omlouvám se, ale paní senátorka mi ještě více nahrála. My víme, kdo má většinu v Poslanecké sněmovně, takže to je jen další důkaz toho, že co jsem říkal, je pravda. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:16:24 - 10:18:01:

Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já děkuji panu předsedovi Holečkovi za podporu této nebole s tím, že pan ministr životního prostředí vůbec nepřijde. Na druhé straně i po poradě s kolegy si myslím, že debata, která nyní probíhá, by mohla být, pokud vůle vlády s námi spolupracovat je opravdová, dostatečnou výstrahou. A v tuto chvíli, pokud pan předseda Senátu již slíbil i tady veřejně, že dopis s upozorněním, že tento přístup není Senátem vnímán jako správný, napíše panu premiérovi, případně panu ministrovi, abychom ještě tentokrát vyhověli návrhu nebo žádosti pana ministra a schválili jsme program, protože tím trucpodnikem, když pan ministr nemůže, ničeho nedosáhneme. A přece jen si myslím, že toto varování v tuto chvíli by mohlo stačit a nemuseli bychom hned jít do poslední verze, kdy vyřazení odmítneme a může se teoreticky stát, že bychom potom bod projednávali i bez ministra, což asi tady nikdo nechce.

I vzhledem k tomu, co se děje v Poslanecké sněmovně, a omlouvám se panu kolegovi Holečkovi a děkuji za podporu, bych ještě tentokrát byl pro to, abychom program schválili v té podobě, jak ho pan předseda Senátu přečetl a abychom ještě akceptovali žádost pana ministra Brabce přednesenou paní kolegyní Hamousovou.