Konvergenční program České republiky

15.06.2016

Praha, 25. schůze Senátu


Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016 (Tisk č. 281)

Audiozáznam vystoupení

čas 14:42:42 - 14:46:49:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já se jenom stručně vyjádřím ke Konvergenčnímu programu, který teď přednese pan ministr, neboť na úvod si dovolím upozornit nebo zopakovat tu věc, o které jsem mluvil dnes při zahájení schůze Senátu, neboť jsme stanovisko, resp. názory výboru, který projednával Konvergenční program, obdrželi vlastně až během dneška nebo včerejšího odpoledne, což je na hranici s naším jednacím řádem. A říkám to tady ne proto, že bych vznášel nějakou námitku nebo chtěl využít jednacího řádu, ale znovu si dovolím upozornit, že tak významný dokument, jak je nám dnes předkládán k projednání, je jednoznačně postižen tím, že jsme podklady dostali tak pozdě, neboť i zájem o vystoupení v obecné rozpravě je, řekl bych, tomu odpovídající.

Přihlásil jsem se na poslední chvíli proto, že si myslím, že by bylo asi nedůstojné, abychom se aspoň nějakým způsobem ke k této věci nevyjádřili z hlediska toho, co jsme stačili za krátké období, které jsme k prostudování jako členové Senátu měli a nebyli jsme členy výborů, které tuto věc projednávali, stačili vstřebat.

Mám zde dvě otázky na pana ministra. Týkají se prognóz střednědobého rozpočtového rámce. Jednak v části 7.1.1. Konvergenčního programu je napsáno, že k hodnocení pravděpodobnosti naplnění prognóz využívaných pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a zdravotních pojišťoven a jejich střednědobého výhledu bude zřízen nezávislý odborný výbor pro rozpočtové prognózy. Chtěl bych se pana ministra zeptat, co to je za instituci, nebo co to bude za instituci nezávislý odborný výbor pro rozpočtové prognózy, jak se počítá s tím, že by fungoval, kdo ho bude jmenovat a k jakému účelu bude zřizován a jak to fungovalo doposud, když jsme tento výbor neměli.

To je moje první otázka.

A druhá otázka se týká kapitoly 7.1.2., která se nazývá Nezávislá fiskální instituce, kde je zase napsáno, že jako nezávislý odborný orgán působící v oblasti fiskální rozpočtové politiky bude zřízena Národní rozpočtová rada (dále jen rada) a rada bude mimo jiné provádět hodnocení plnění číselných fiskálních pravidel, o kterém bude ve své zprávě informovat veřejnost a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Dále bude např. zpracovávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, ke své činnosti si bude moci vyžádat informace a součinnost jednotlivých veřejných institucí. Rada bude mít tři členy volené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, atd., atd., přičemž je také zajímavé: Členství v radě nebude slučitelné s žádnou funkcí v exekutivě či legislativě nebo mimo jiné s členstvím v politické straně či hnutí.

Moje druhá otázka tedy je, jak to vypadá se zřízením Národní rozpočtové rady, případně, jestli v této věci už byly předloženy nějaké legislativní návrhy a kdy můžeme očekávat, že bude zřízeno a kdy začne jako orgán fungovat. Přesto se na to zeptám, byť je to asi zřejmé, protože rozpočet schvaluje pouze Poslanecká sněmovna a z toho pak zřejmě plyne, že členové budou voleni Poslaneckou sněmovnou. Na druhé straně si nejsem úplně jistý, že by kontrolní funkci nemohl třeba nějakým způsobem mít i Senát. Moje druhá otázka tedy je, proč jenom členové Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Přílohy