Národní program reforem

23.07.2015

Praha, 10. schůze Senátu


Národní program reforem České republiky pro rok 2015 (Tisk č. 85)

čas 11:58:39 - 12:16:31:

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové. K tomu Národnímu programu reforem jsem se podrobněji dostal až trochu později, než zasedal náš výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Musím přiznat, že mě to trošku mrzí, protože zpětně se domnívám, jsem za to i trochu zodpovědný jako předseda výboru, že jsme Národní program reforem také měli projednat a pobavit se o věcech, které se týkají zejména výkonu státní správy a potom výkonu veřejné správy.

Co v Národním programu reforem je o těchto dvou věcech napsáno, vám za chvíli sdělím. Největší problém, který tam vidím, je, že je to v úplně naprostém rozporu se stávající realitou a s tím, co se ve skutečnosti děje.

Začnu tím bodem, který má číslo 3. 7 a nazývá se - Kvalita státní správy, boj proti korupci, administrace fondů EU a zadávání veřejných zakázek. Já se budu zabývat jen kvalitou státní správy, kde je v Národním programu reforem zmíněn pouze zákon o státní službě. A to v tom smyslu, že to je v podstatě úspěch nebo by to měl být úspěch.

Můj názor je, že podoba zákona o státní službě, která byla přijata, je totálním neúspěchem a blamáží zákonodárců. Zejména těch z dolní komory Parlamentu ČR. Potom také zejména vlády a příslušného ministerstva, které mělo zákon na starosti. Obecně je tam napsáno, že kvalita státní správy by měla být zajištěna tím, že bude zajištěna stabilita, efektivita a profesionalita státní správy.

Jaká je situace? Včera vyšla zpráva v tisku, ve které je oznamováno z tisku, z médií, že bude zrušeno v roce 2016, číslo jsem přesně nespočítal, asi 30 nebo 40 finančních úřadů. Na obcích s rozšířenou působností v případě kraje Vysočina je to finanční úřad v Pacově, v Náměšti a v Telči.

Zajímavé je, byť to není to nejpodstatnější, že nebude zrušen žádný finanční úřad na Jižní Moravě... Pan premiér, myslím, kandidoval za Jižní Moravu... Následně se později – po této zprávě – hlásí postupně ředitelé finančních úřadů starostům, že jim to přijdou oznámit. To je skutečná prezentace zajišťování stability, efektivity a profesionality výkonu státní správy?, Tzn. budeme mít méně finančních úřadů? Asi před 2-3 měsíci jsem zažíval podobnou diskusi o tom, jak se ruší poslední katastrální úřady na menších obcích s rozšířenou působností, což je další „strategický a dlouhodobě promyšlený a všem zdůvodněný krok...“ Samozřejmě, je to přesně naopak. Co jsem říkal, je ironie.

Jednotlivá ministerstva, podle toho, jak je napadne, upravují výkon státní správy. Kašlou na skladebnost, která je potom později zdůrazňována jako jedna z priorit v případě výkonu veřejné správy. Kašlou na občany. Kašlou na dostupnost. Jediné, co se děje, je to, že hlídají rozpočet svého ministerstva. Pokud se zrušením katastrálního úřadu ušetří nějaké peníze na platech pracovníků, tak je to bezvadné, že se třikrát tolik neušetří na peněženkách občanů, kteří potom budou muset jezdit z Telče do Jihlavy. A je jich asi 2 tisíce. Když to vynásobíme náklady – to nikoho nezajímá... Proč by to někdo sčítal dohromady?

Vláda a provoz vlády ušetří. To, že občané a jejich peněženky prodělají, nikoho nezajímá.

Jak to vypadá s finančními úřady? Předpokládám, že nám opět někdo řekne, že se ušetří, protože nebudou finanční úřady, máme elektronizaci... Všechno to vyřídíme po internetu. Zvlášť občané, kterým je 60 roků a více, a není jich málo, a tahle vláda pořád všude říká, jak na ně myslí... Tak na ně myslí tak, že jim zrušila katastrální úřady, protože ti mailovat neumí, bude jim rušit finanční úřady...

To je konkrétní sdělení této vlády k tomu, jak se stará o občany, kteří dneska nevládnou elektronickými médii a neumí komunikovat elektronicky!

Co se bude dít s úřady práce, nevím. V současné době jsou pověřeny všemi ostatními výkony některé vybrané okresní úřady práce. Moje dcera, když sháněla jakousi možnost dotace z ÚP, tak měla dvě možnosti. První bylo, sežeň si všechna potvrzení sama – od pojišťovny, sociálního zabezpečení atd. Potom to vyřídíme do týdne, resp. 14 dnů. Druhá je možnost, že potvrzení, která jsou potřebná k dotaci, seženeme my, jako pracovní úřad. Ale bude to trvat 3 měsíce. To znamená – buď sám si obcházej všechny úřady jako tomu bylo doposud atd. – pak to možná stihneš do 14 dnů, protože tam všude zajedeš, poprosíš a vezmeš papír, poskládáš na sebe – a dáš na úřad práce. Anebo to uděláme my, a pak to nebude trvat týden nebo 14 dní, ale budou to 3 měsíce...

Tak to funguje! Tak se vlastně nakonec nepohybuje občan, ale pohybují se úřady. Občan se nakonec stejně pohybuje, protože to chce mít brzy, tak to takto musí udělat.

Neříkám, že je to jenom vina této vlády. Jenom říkám, že to všechno pokračuje v zajetých kolejích. Nic se nemění. Jedeme močálem černým kolem bílých skal dál...

Žádná stabilita. Žádná efektivita. A žádná profesionalizace. Aspoň z mého pohledu a z mé strany z hlediska výkonu státní správy.

To bychom se ještě mohli bavit o přenesené působnosti. To znamená, o tom, co dělá stát s obcemi. Z obcí si stát dělá služky a baví se s nimi po telefonu! To znamená, máme nějaký nový registr přestupků? Bezvadné... Hledáte nějakou „RIU“ (hodnocení dopadů regulace) v zákoně o registru přestupků nebo o přestupcích, kde zjistíte, kolik to bude obce stát, až budou do formuláře zapisovat registry přestupků a registrovat to? Nenajdete samozřejmě nic. To, že to budou nějaké další náklady na obce, že tam bude nějaký další úředník, který to bude muset všechno zúřadovat a kromě standardního výkazu, který posílá každý rok na ČSÚ o tom, kolik bylo přestupků na obcích s rozšířenou působností, bude se vypisovat ještě další výkaz o každém přestupku atd. atd. – je bezvadné. Stát si vyčíslil náklady, které to bude stát v hardware, software a jeho úředníky. Kolik to bude stát obce a kolik za to dostanou, v zákoně není. Budeme se o tom za chviličku bavit, až tady budeme projednávat změnu zákona o přestupcích.

Další přenesený výkon státní správy, bezvadný, co se připravuje – změna stavebního zákona, stavební řízení. Všechno to dáme dohromady – územní řízení, stavební povolení, EIA, zintegrujeme to atd. Bude to bezvadné...

Můj názor je, že to dopadne naprostou katastrofou! Protože zejména na menších obcích, kde dneska máme stavební úřady, které znají situaci a povolují stavby, nebudou schopni takto složitý proces zrealizovat a bude se to všechno táhnout ještě delší dobu, než je tomu dneska. To je výkon státní správy, který nás čeká v oblasti stavebních úřadů.

Obecně bych to charakterizoval – narůstání administrativy, nárůst byrokracie, prodlužování lhůt. A dále – všechno je pořád složitější a složitější. Namísto toho, abychom to zjednodušovali, tak vymýšlíme nástroje, abychom složitější věci zvládli, tzn. projekty e-Sbírka, e-Legislativa atd. To není zefektivnění.

Pokud chceme, aby veřejná správa byla jednodušší, tak to nemůžeme dělat tak, že vymyslíme složitější nástroj na její ovládání a vyznání se v ní. Ale musíme ji samotnou zjednodušit! To je jediná možnost. To jsou věci týkající se státní správy, a řekněme, odst. 3. 7. v Národním programu reforem.

Pak je tady ještě odst. 5.1., ten je úplně bezvadný, nazývá se "Efektivní veřejná správa" (a je tam ještě – "a kvalitní legislativní prostředí").

Jak tedy vypadá kvalitní legislativní prostředí a jak na něm pracujeme, vážené kolegyně, kolegové, všichni víte.

Vážený pane premiére, co nám dneska přichází z vlády a z Poslanecké sněmovny – jsem tady 5 let – nikdy to nebylo horší! Nikdy to nebylo horší! To už jsem si myslel, že už to horší býti nemůže, když už pan Bárta prohlásil, že vláda vlastně jenom něco připraví a je to takový podvozek; zákon, co přijde do Poslanecké sněmovny, a tam že oni ještě udělají. To byly Věci veřejné... Dneska to tedy nikdo veřejně neprohlašuje. Ale to, co se děje se zákony, které přicházejí z vlády, tak v PS z hlediska počtu pozměňovacích návrhů, je neuvěřitelné!

Upozorním ještě na jednu věc, o které mluvím strašně dlouho. Je nesmírně důležitá. Přesto na ni všichni kašlou! A to je, když vláda dává návrh zákona do sněmovny, tak k tomu dá důvodovou zprávu a dá tam text s vyznačením změn, kde poslanci se mohou dozvědět, co tam vláda mění. Když potom PS, která přijme třeba 25 anebo taky 80 pozměňovacích návrhů, projedná návrh zákona, tak samozřejmě Senátu nepošle žádný text s vyznačením změn! Ale pošle vládní text a k němu pošle 81 pozměňovacích návrhů. A 81 senátorů sedí, a samostatně nebo pomocí klubů a dalších a dalších pracovníků, kteří se tím živí, jak jsme efektivní, si dělá své změnové dokumenty, aby se v tom potom vyznali – a mohli případně navrhovat nějaké změny anebo je připomínkovat.

Není v silách předsedy Senátu; ani premiéra ani nikoho jiného, aby se toto změnilo. Přitom je to takto jednoduchá věc.

Všichni říkají: My nemůžeme, my na to nemáme peníze, my musíme šetřit. Tak prostě, my se prošetříme až k tomu, že nebudeme mít vůbec nic, až k té naprosté chudobě. Protože na tomto šetřit znamená, že všude jinde se vydává 5 – 10krát více peněz, jenom proto, že to někdo nedokáže zorganizovat. A dneska sociálně-demokratický premiér, sociálně-demokratický předseda sněmovny, sociálně-demokratický předseda Senátu – a stejně to nefunguje. Tak co tedy ještě víc udělat? Asi tam dát nějakého z ODS, nebo já nevím koho.

To je prostě věc pro mě nepochopitelná. Myslím si, že opět ukazuje na to, jak ta státní správa a veřejná správa prostě nefunguje, jak ty věci, napsané v tom národním programu, jsou jenom řeči. Jenom řeči. A skutek utek. Teď k té veřejné správě a kvalitní legislativě.

Ach jo? Podívejme se na tu historii, co jsme teď v poslední době zažili. Neuvěřitelně složitý a neustále zesložiťovaný systém kontrol. Duplicitní kontroly, triplicitní kontroly. Pořád někdo výkon veřejné správy a veřejné moci na úrovni obcí kontroluje. Úplně se v tom vyžívá, vymýšlí se pořád další a další kontroly, to znamená, největší podvodník je zastupitel a úplně největší potom starosta. To znamená, aniž by se to prokázalo atd., potřeba přijmout registr smluv, protože to vypadá hezky a mluví se o tom, kdo to propaguje, tak je nejpopulárnější. Potřeba poslat na obce NKÚ, protože to všude kolem je, byť to tak úplně není, a je to trošku jinak, a protože to vlastně je dobré, že NKÚ někam může, a hlavně my to potom můžeme vykázat a dostaneme v EU další kladnou čárku. Potřeba zesložitit zákon o zadávání veřejných zakázek a hlavně moc neumožnit potom případně odmítat například někoho, kdo už třikrát obci nezaplatil, protože by to bylo porušení zákona, protože do nové zakázky se to, že neplní starou zakázku, započítávat nemůže. Potřeba zesložitit „EIU“ a udělat to tak. Potřeba znerovnoprávnit stát a obce, v případě vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, protože v novém zákoně, který nám poslala vláda, je, že při vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud je pod komunikací, tak pokud ta komunikace patří státu, tak stát neplatí. Pokud komunikace patří obci, tak prostě obec platí. Tak to dneska je, takhle je to bezvadné. Takový je ten vstřícný přístup.

Jinak to jsem vám zapomněl říct, co znamená ta efektivní veřejná správa. Efektivní veřejná správa znamená zjednodušení struktury a zvýšení skladebnosti. A potom jsou tam některé další věci, mezi nimi je např. i přiblížení veřejné správy občanům. To tam pořád je. Přiblížení. Přibližujeme, rušíme katastrální  úřady, rušíme finanční úřady, rušíme další věci, které se dělaly. Dneska si na dvojce, obci druhého stupně, ani nevyřídíte pas, ani občanku. Ten člověk musí na trojku. Neuvěřitelná věc v době elektronizace! Tak to dneska vypadá a nikdo s tím nic nedělá, hlavně píšeme národní programy reforem. Bezvadné!

Pak tady mám teď další výborný nápad. Malá rozpočtová pravidla a velká rozpočtová pravidla. Zeptejte se na obcích, pane premiére, co způsobila malá rozpočtová pravidla z hlediska nárůstu administrace. To je neuvěřitelné! K čemu to bylo? Nikdo po tom nevolal, nikdo to nechtěl, až na pár výjimek. Teď si najednou někdo vzpomněl, že všechno musí všude viset, nejlépe na úředních deskách, které jsou pouze dálkově dostupné. To znamená, že se na to zase polovina lidí nikdy nepodívá, ale tak to děláme, protože na ty normální úřední desky by se to nevešlo. To by bylo přes celé náměstí v Telči. Takže se to musí dávat na elektronické desky, tam to všichni vyvěšujeme, tam to všechno visí. Nic se přitom nezměnilo, akorát lidé jsou naštvaní. Takže to je celé, co k tomu říkám.

Můj názor je, že dochází k postupnému rozvratu veřejné správy za fungování této vlády. Nemyslím si, že je to tak úplně vina sociální demokracie. Řekl bych, že jsou tady prostě jiní borci, kteří veřejnou správu nikdy neviděli, neví, jak funguje. Myslí si, že je to firma, a takhle to potom vypadá, že rozvrací normální veřejnou správu a normální zastupitelskou demokracii, tím, že to chtějí řešit jiným způsobem a jinak. Ono to nejde, protože zastupitelská demokracie tady je od toho, aby se to řešilo tím způsobem, jak je to dlouhodobě nastaveno, ale vy ten rozvrat umožňujete jako premiér. A to je ten problém. Nejste schopen se postavit za ty obyčejné starosty, obyčejné zastupitele, kteří kolikrát nasazují svůj krk a volný čas, děláte z nich podvodníky. Dopředu předpokládáte, že jsou to podvodníci, že je potřeba, aby všichni všechno prokazovali, ukazovali, atd. To znamená, nejde o žádnou efektivní veřejnou správu, nejde o žádné kvalitní legislativní prostředí. Jsou to jenom řeči, řeči a řeči!

Takže – co říct na závěr? Na závěr řeknu jenom to, že bych byl rád, kdyby toto projednávání národního programu reforem taky způsobilo, že se někdo bude zabývat tou reálnou situací a bude se zabývat vůbec tím, jak to dneska vypadá. Byl bych velmi rád, pokud by konečně ministerstvo vnitra a ministr vnitra měl tu pravomoc, že bez něj žádný ministr v oblasti veřejné správy, kam patří i státní správa, neudělá vůbec nic. Protože pokud tomu tak není, potom každý z nich si buduje svoje království, svoje císařství a dělá svoje blbiny. Takhle by to aspoň muselo být tak, že by ty blbiny musel schválit ministr vnitra. To se dneska neděje a ten, kdo na to doplácí, jsou občané a starostové a zastupitelé. A doplácí na toto ta republika. A pokud máme někam se dostat, tak to musí být tak, jak tady říkal včera pan Hlavatý, což je úplně unikátní (senátor za ANO), že města a obce budou opory této republiky. V současné době to nejsou opory, ale služky státu, s kterými ten stát čím dál víc má snahu se bavit jenom po telefonu.

Děkuji za pozornost.

čas 12:33:49 - 12:36:00:

Děkuji, pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně, kolegové. Já mám jenom 2 poznámky. Ta první je, že nedělám a pevně věřím, že nikdy nebudu dělat to, abych někomu vytýkal, že mě nebo kohokoli jiného kritizuje, jenom proto, že on nebo jeho strana někdy předtím udělali obdobnou chybu.

Kdybych to měl uvést na příkladu, pokud jednou ministr financí za ODS, já věřím, že se toho zase někdy dočkáme, by rušil finanční úřady, tak bych nikdy nevytýkal ani panu Hlavatému, ani Andreji Babišovi, že ho to kritizuje, protože … - neuváděl bych tedy argument, že ho nemá co kritizovat, protože je rušil také. To tak není a nemělo by být. Přece není pravdou, že nemáme právo někoho kritizovat jenom proto, že strana, ve které jsme, kdysi předtím udělala chybu. Jestli bychom takto měli postupovat, tak to si myslím, že by nebylo dobře.

A druhá věc, která je takovým obecným závěrem. Z toho stavu, ve kterém se dneska nacházíme. Zastupitelská demokracie je založena na důvěře, na důvěře toho, že ti lidé v tom místě jsou schopni si zvolit dobré zastupitele, a to dobrého starostu, a že ten primárně má zájem na tom, aby ta obec fungovala, aby se tam těm lidem dobře žilo.

To, co se dneska děje, je, že tady začíná vítězit teze, nebo princip, že je zastupitelská demokracie a vůbec ten systém zastupitelské demokracie potřeba založit na nedůvěře v zastupitele a ve starosty, kteří jsou voleni tímto zastupitelstvem. A to si myslím, že je naprosto chybné, že je nejvyšší čas to zastavit.

čas 12:47:01 - 12:49:01:

Vážený pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně, kolegové. Já bych v podstatě vystupovat už nemusel, ale nechci, aby v tom pan kolega Horník zůstal sám. Takže tady řeknu takové dvě, možná tři věci. První je, že určitě platí, že existuje alespoň jeden senátor, který nevystupuje u tohoto pultu proto, aby to zaznamenala média, nebo zejména média, nebo další nějaké sdělovací prostředky. To je první věc.

Druhá věc – byť jsem pozorně poslouchal, co říkal pan senátor Kubera, tak z toho, co říkal, mi pořád plyne, že možná je potřeba tady říci, že by bylo dobré, kdyby, když se senátoři hlásí do rozpravy, tak tomu bylo tak, že tu předchozí rozpravu slyšeli. A případně opravdu pozorně poslouchali. Protože když tomu tak není, tak potom některé věci zaznívají opakovaně. Možná se to někdy děje úmyslně, pokud to tak v případě pana senátora Kubery bylo, tak se omlouvám. Ať si tu připomínku nebere tím pádem osobně, prostřednictvím pana předsedajícího mu to takto sděluji.

A třetí věc – ta je složitější, ale byla tady zmíněna. Spojený model a oddělený model veřejné správy. Oba mají výhody a nevýhody. Můžeme se o tom bavit. Co ale určitě platí, určitě platí, pokud se poslanci této země dohodli na nějakém řešení, tak to nejhorší, co může být, je, když to řešení, které jsme přijali, budeme neustále a dokola zpochybňovat. Protože to potom nebude fungovat.

To znamená, jestli má vzniknout nějaká debata, tak se o tom bavme někde na nějakém fóru, znova tu otázku otevřeme, udělejme seminář, na kterém třeba nebudou novináři, ale jako pořád říkat, že je to blbě, a žádný další krok neudělat, nám v ničem nepomůže.

Přílohy