Návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií...

04.04.2018

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (Tisk EU č. N 110/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:56:15 - 09:59:29:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já tady na úvod se připojím k tomu, co tady říkal můj kolega, pan senátor Grulich, poprosím pana ministra, aby pokud možno ještě v rámci rozpravy reagoval na zdůvodnění, která tady přednesli postupně tři profesoři, paní profesorka Syková, pan profesor Žaloudík a pan profesor Hampl, neboť my máme k dispozici návrh na usnesení našeho VEU, kde v tom bodě 2 je napsáno, že ten výbor nesouhlasí se stanoviskem vlády, tak, jak je v současnosti formulován, a tak dále. Pokud my ostatní, kteří jsme se tou tématikou tak podrobně nezabývali, máme zaujmout nějaké stanovisko ze znalosti té věci, tak bych čekal, že navrhovatel, jinými slovy obhájce toho stanoviska nebo pozice vlády, v rámci té rozpravy vystoupí, zdůvodní, proč to stanovisko, resp. pozice vlády je jiná, než je pozice, řekněme, našich kolegů senátorů, profesorek a profesorů, abychom my si potom mohli udělat názor, zatím to za něj udělal pouze pan senátor Grulich, který tady zdůraznil ten princip subsidiarity jako věc, která není dodržena v té přípravě toho nařízení.

Takže tolik můj apel na pana ministra, neboť pokud on bude argumentovat až v závěrečném slovu, tak právě naši kolegové už nebudou moci vystoupit, nebudou moci reagovat případně na jeho jistě velmi dobré zdůvodnění, které tady přednese.

Takže to je moje jedna věc a jedna prosba.

A druhá, já bych poprosil pana ministra, aby také řekl tady, kdo z ministerstva zdravotnictví nás v rámci té skupiny, která na přípravě toho nařízení pracuje, připravuje ty podklady potom pro jednání Rady ministrů a podobně, zastupuje ČR, co to je za člověka, do jaké míry konzultuje ta svá stanoviska, řekněme, s ostatními ministerstvy a expertními skupinami, které se touto problematikou zabývají. Já sám mám zkušenost, která mě provází poté, co jsem mapoval nebo se snažil zjistit, kdo a jakým způsobem vyjednával v rámci přípravy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tam jsem zjistil, že příslušný zástupce ministerstva vnitra vůbec nekomunikoval s Úřadem pro ochranu osobních údajů, tudíž potom vzniklo nařízení, které dneska přináší určité problémy, tak proto ten můj dotaz, jakým způsobem a jak je zapojeno ministerstvo zdravotnictví do té skupiny, která to nařízení připravuje a která ho potom předkládá Radě ministrů, kde pan ministr bude také sedět a bude potom zaujímat stanovisko k nějakému schválení a případně dalšímu předložení Evropskému parlamentu.

Děkuji za pozornost.