Návrh pravidel pro jednání orgánů Senátu s využitím technických prostředků

17.04.2020

Praha, 20. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:15:36 - 18:16:48:

Děkuji za slovo, já pořád jak jsem zvyklý, tak chodím k tomu řečništi. Prosím vás, první věc, dívám se na legislativu, není potřeba, abych četl návrh, protože ho všichni dostali? Dobře. Takže všichni máte před sebou návrh na to, abychom v rámci pravidel zákona jednacího řádu přijali usnesení, které nám umožní v krizových situacích jednat i distančně s tím, že ta možnost je explicitně v těch pravidlech dána výborům na základě rozhodnutí předsedy výboru a komisím. S tím, že zároveň předseda výboru vždycky má za povinnost upozornit předsedu Senátu, že budou jednat distančně. A to je z toho důvodu, aby všechny ostatní dotčené instituce a senátoři a senátorky a případně další byli o tomto jednání včas informováni. Ten návrh toho usnesení, respektive těch pravidel, je velmi úsporný. Myslím si, že je přehledný a jasný, takže já v tuto chvíli bych, paní předsedající, považoval to své úvodní slovo za ukončené.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:18:45 - 18:19:37:

Děkuji za možnost se vyjádřit. Já jsem předtím mluvil jako navrhovatel, ještě musím promluvit jako zpravodaj. To znamená, že jsem neoznámil, že tento návrh projednal organizační výbor, který ho schválil na svém zasedání 15. dubna 2020. A pověřil mě, abych tento návrh na schůzi senátu přednesl a odůvodnil, to jsem učinil. A měli bychom hlasovat o usnesení, které si dovolím přečíst, protože je krátké.

Senát schvaluje na základě § 1, odstavce 2, zákona číslo 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro jednání orgánů Senátu s využitím technických prostředků uvedená v příloze tohoto usnesení, kterou tam všichni máte. Takže tolik moje zpráva zpravodaje a doporučení hlasování je schválit.