Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

19.07.2018

Praha, 16. schůze Senátu


(Tisk č. 301)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:26:52 - 19:27:14:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Já se hlásím s procedurálním návrhem. To znamená, v okamžiku, kdy přistoupíme k hlasovací proceduře, tak si dovolím požádat o to, abychom hlasovali tak, že budeme Řád Bílého lva hlasovat odděleně od ostatních, a to po jménech. To znamená i ta jména odděleně. Děkuji.