Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

23.07.2020

Praha, 25. schůze Senátu


(Tisk č. 292)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:41:34 - 18:44:38:

Vážené kolegyně, kolegové, já vím, že nechcete, abych zdržoval, ale pár slov mi přece jenom dovolte. Jednak před sebou máte usnesení podvýboru organizačního výboru, které následně potvrdil organizační výbor, ve kterém je napsáno, že je vám doporučeno, abychom souhlasili s návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2020, uvedený v příloze tohoto usnesení, abychom pověřili předsedu Senátu Parlamentu České republiky, Miloše Vystrčila, aby předal potom toto usnesení panu prezidentovi republiky.

Nyní tedy jenom krátce k tomu, jak to celé probíhalo, protože si myslím, že to je zajímavé z hlediska toho, jakým způsobem se Senát k návrhům na udělení vyznamenání či propůjčení staví. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit, byť vzhledem k tomu, že je tisková konference na ministerstvu zdravotnictví, to asi nikdo nenapíše, je, že z těch našich návrhů, já za to chci poděkovat, je vidět, že Senát je těleso, které neustále myslí na vyrovnání se s naší minulostí. Já jsem se na to díval. V případě Řádu bílého lva je tomu tak, že všichni ti navržení jsou buď lidé, kteří bojovali, většinou to bylo ve válce o Británii, v druhé světové válce, a vykonali hrdinné skutky, nebo bojovali proti komunistickému režimu. Stejně tak je tomu i v případě Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, v případě jednoho z těch dvou navržených, stejně tak je tomu v případě medaile Za hrdinství, kromě jedné osoby. Co je druhou takovou zvláštní věcí, je, že poměrně hodně návrhů je udělováno in memoriam.

Poslední zajímavost, pokud vás zajímá, kdo se těší největší přízni navrhovatelů, tak jsou to umělci a lékaři. To jsou lidé, kteří dostávají nejvíce návrhů na vyznamenání. Uvidíme, jak to celé dopadne. Když jsem se díval na statistiku, je pravdou, že v poslední době, což jsou roky 2018 a 2019, tomu bylo tak, že v roce 2018 z 27 návrhů pan prezident vyhověl 4, a to v té ?nejnižší kategorii?, to jsou medaile Za zásluhy. V roce 2019 vyhověl z 24 návrhů pan prezident 3 návrhům. Jednou to byl Řád bílého lva a jednou to byla medaile Za zásluhy. V tomto roce je tam celkem 32 návrhů, 5 návrhů na Řád bílého lva, 2 návrhy na Tomáše Garrigua Masaryka, 4x medaile Za hrdinství a 21x medaile Za zásluhy. Tolik ode mě. Prosím o přijetí tohoto návrhu, abychom ho mohli postoupit. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:46:09 - 18:47:02:

Já děkuji panu předsedajícímu, že mě tím svým upozorněním upozornil na jednu věc, kterou jsem měl udělat. Já jsem na to zapomněl. Byla by to chyba moje, za kterou bych se potom musel omlouvat, a to je, že v tom písemném návrhu, který jste obdrželi, jsou čtyři nedostatky, neboť při přepisování vypadla celkem u čtyř nominovaných informace, že ta nominace je provedena in memoriam. Takže jenom pro záznam, abychom to věděli, týká se to, já to tady musím přečíst, v případě medaile Za hrdinství Věry Hanušové, v případě medaile Za zásluhy Ladislava Chmelaře a Jaroslava Jandy. Čili jsou to tři, nikoliv čtyři výpadky. Já to ještě takhle doplňuji, aby bylo jasné, že o takto doplněné příloze budeme hlasovat. Děkuji.