Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

20.07.2022

Praha, 27. schůze Senátu


(Tisk č. 271)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:26:31 - 14:30:06:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Jako podvýbor OV Senátu existuje podvýbor pro vyznamenání, který se sešel v letošním roce třikrát, na schůzi 19. ledna podvýbor vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na státní vyznamenání, a to do 30. dubna 2022. Na letošní druhé schůzi 24. května podvýbor zvolil zpravodaje pro každý návrh na státní vyznamenání a Senátu bylo doručeno celkem 14 návrhů na státní vyznamenání, z toho osm řádně a šest návrhů, které nesplňovaly podmínky. Všech osm návrhů bylo podáno senátorem či senátory prostřednictvím formulářů. Jeden návrh byl podán skrze elektronický formulář, sedm prostřednictvím formuláře ke stažení. Na poslední schůzi podvýboru 14. června podvýbor svým usnesením č. 13 schválil všech osm řádně předložených návrhů na státní vyznamenání, které jsou obsaženy v senátním tisku č. 271. Následně i OV na své 46. schůzi 28. června usnesením č. 237 všechny tyto návrhy schválil, a já vás nyní seznámím s usnesením OV z 28. června, OV souhlasí s návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2022, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit a předložit prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2022 uvedené v příloze tohoto usnesení, a pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a 1. místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku jako náhradníka odůvodnit na schůzi Senátu návrh usnesení, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2022.

To odůvodnění jste ode mě částečně slyšeli, spočívalo v popisu sjednání podvýborů a práci jednotlivých zpravodajů k jednotlivým návrhům. K tomu ještě souhrnně říkám, že ten přístup všech zpravodajů včetně podvýboru pro státní vyznamenání mi připadal jako velmi zodpovědný a nakonec 4, 5, 8 nominovaných lidí nebo osobností tomu odpovídá. V případě udělení Řádu Bílého lva jsou to čtyři váleční hrdinové, zároveň jeden z nich je politickým vězněm. Dále v případě medaile Za hrdinství je to opět člověk, který prokazoval ve válce, zejména v partyzánském odboji romské národnosti, a v případě medaile Za zásluhy jsou to opět lidé, kteří přispěli výrazně buď v oblasti charitativní nebo v oblasti kultury, sborového umění, a nebo v oblasti emancipační, k tomu, že jsme postoupili zase na nižší úroveň, mohli být příkladem pro ostatní. Tolik mé krátké zdůvodnění a má prosba, aby Senát Parlamentu ČR schválil návrh OV Senátu Parlamentu ČR na udělení vyznamenání.

Přílohy