Návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU

05.04.2018

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (Tisk EU č. N 095/11)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:15:26 - 09:16:28:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Já mám jenom jeden dotaz na paní ministryni, protože v návrhu usnesení, který jsme dostali písemně od výborů, není o tom žádná zmínka. A já jsem v několika materiálech zaregistroval, že by přijetím této směrnice mělo dojít, podle mne, k významnému navýšení administrativy na straně zaměstnavatelů, a následně, protože informační povinnosti, které se u zaměstnavatele zvyšují vůči zaměstnanci, by také měly být kontrolovány státem, tak předpokládám, že by došlo ke zvýšení administrativní náročnosti z hlediska fungování i příslušných kontrolních státních orgánů.

Proto bych se chtěl zeptat paní ministryně, jestli si k tomu dávají nějakou analýzu a zda tato věc je pravdou, neboť v našem usnesení se tato připomínka nevyskytuje.