Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

21.06.2013

Praha, 11. schůze Senátu


Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (Tisk EU č. N 032/09)

čas 10:37:39 - 10:38:30:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já se vyjádřím k úvodnímu slovu pana místopředsedy Kalouska. Jak jsem pochopil, tak někteří z vás mají možná oprávněný pocit, že se vyjádřil nezdrženlivě a nekulturně a byla na to razantní reakce. Já si myslím, že je velká škoda, že stejně razantní reakce nenastala, když se dle mého názoru stejně nebo více nezdrženlivě a ještě více nekulturně chovali policejní orgány a ti, co je řídí. Já si myslím, že by velmi slušelo i opozici, pokud by si uvědomila, že to je velmi důležitá věc, že je potřeba, abychom v této věci všichni konali a využili všech svých možností. Děkuji.

Přílohy