Návrh usnesení Senátu k 30. výročí Visegrádské skupiny

25.02.2021

Praha, 6. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:30:13 - 16:30:17:

Vážené kolegyně, vážení kolegové...

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:30:26 - 16:34:14:

15. února to bylo 30 let, kdy z iniciativy i našeho prvního českého prezidenta Václava Havla, Lecha Walesy a dalších byla iniciována aktivita, které se dnes říká V4. A k tomuto 30. výročí postupně jednotlivé komory parlamentů zemí V4, což je ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko, přijímají usnesení, kterými si tuto událost připomínají, neboť skutečně vznik a ustavení této skupiny mělo velký význam jednak z hlediska vzájemné podpory těchto zemí při jejich integraci do EU a potom i v rámci zajištění naší bezpečnosti například vstupem do NATO. Podobně, jak se tomu stalo již například, nebo stane v Maďarsku a Polsku, tak jsme po domluvě s výborem pro evropské záležitosti a s výborem pro obranu a bezpečnost přemýšleli o tom, jakým způsobem by se k tomu mohl nebo měl postavit Senát Parlamentu ČR. A výsledkem jednání je, že na svém zasedání, které se konalo 17. února, přijal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost usnesení, ve kterém doporučil Senátu Parlamentu ČR přijmout prohlášení, které je přílohou toho usnesení. A určil zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Jirsu, kterého mám čest tady dnes, předpokládám, zastoupit. A pověřil předsedu výboru, senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu, což se stalo. Návrh usnesení se nazývá Prohlášení k 30. výročí zahájení spolupráce Visegrádské skupiny. Protože je to usnesení výborové, tak není nutné, abych ho tady četl. Jenom stručně řeknu, že má čtyři body.

V 1. bodě je oceněna spolupráce ČR s ostatními členy Visegrádské skupiny, která přispěla k ukotvení zemí v NATO a v EU.

2. bodem je připomenutí toho, že spolupráce posiluje naše vzájemné kontakty a demokratické principy, které je potřeba hájit.

3. bod potom obsahuje další perspektivy a podporu dalších perspektiv vzájemné spolupráce při tvorbě politik EU, které jsou ve prospěch těchto zemí.

4. bod potom říká, že spolupráce by i do budoucna měla pokračovat.

Tzn. tolik asi k tomu z mé strany. S tím, že si na závěr dovoluji poprosit, abychom toto stručné usnesení, ale, řekl bych, vystihující spolupráci přijali a tím potvrdili i za horní komoru Parlamentu ČR, že si spolupráce, která 30 let mezi zeměmi V4 probíhá, vážíme a považujeme ji za prospěšnou a užitečnou.

Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:39:56 - 16:41:32:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jenom v krátké reakci na dva vystupující. Já v podstatě musím říci, že minimálně v části svých vystoupení se trefili do témat, která mohou být sporná. A v této souvislosti si dovolím upozornit na část usnesení II, to tam není jen tak samo o sobě. To má svůj smysl a já v tomto směru musím ocenit práci našeho zahraničního výboru, který tam tu část II dal. To je první věc.

A ta druhá, o které mluvil pan senátor Hilšer, já tady z komunikace, kterou jsme měli, byť byla na dálku s představiteli parlamentů zbývajících zemí V4 mohu potvrdit, že podporují vstup zemí západního Balkánu do EU, že podporují i vstup Makedonie a že v tomto směru mám z té komunikace dobrý pocit. Tzn. zase věci, které tady byly řečeny, tak se mi zdá, že jsme schopni přes různé rozdíly, které tady naznačoval třeba pan senátor Láska, společně prosazovat.

Tzn. můj názor je, že tak, jak je usnesení napsáno a to, co je v něm napsáno, do jisté míry v sobě zahrnuje i některé důrazy, které tady vyslovili a některé pochybnosti, které tady vyslovili i dva vystupující v rámci rozpravy, která tady proběhla.

Děkuji.