Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci a celostátní očkovací strategii

27.01.2021

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu a celostátní očkovací strategii

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:05:25 - 18:29:13:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové...

Já bych docela potřeboval, aby pan ministr mě poslouchal. Já se omlouvám, ale asi jsme tady kvůli tomu, abychom se nějak poslouchali. Ono to možná bude velmi souviset s tím, co říkala i paní senátorka Němcová. Já na to navážu, protože ona mi tu roli docela ulehčila.

Mám takový pocit, že většina senátorů a senátorek, kteří tady jsou, docela, pane ministře, chce pomáhat a chce nějakým způsobem komunikovat. Potom je to o způsobu chování, který vůči sobě vzájemně aplikujeme. Já trošku možná jinými, a přiznám se, že příkřejšími slovy ještě zopakuji to, co tady shrnula paní senátorka Němcová.

My jsme přijali 17. prosince usnesení, které nějak takto vypadá, je normálně dostupné a každý si ho může dohledat, včetně ministra zdravotnictví, případně nějaký člověk mu to může dohledat. Usnesení má sedm, respektive osm bodů označených římskými číslicemi. A poté, co ho 17. prosince přijmeme a hlasuje o tom celý Senát a bavíme se o tom a pracují na dotazech lidé, kteří mají poměrně vysokou odbornost, jsou to vaši kolegové, pracují na tom lidé, kteří mají zase odbornost ze samosprávy a z jiných oblastí, pošleme ho se zdvořilou žádostí o odpověď, nejpozději 20. prosince minulého roku bylo na vládě, my dostaneme od vlády 20. 1., čili více než za měsíc, abyste věděl, co jsme dostali, my jsme dostali tohle. Tohle jsme dostali! A to tedy, paní senátorko, prostřednictvím pana předsedajícího, paní senátorko, to já nepovažuji za slušnou odpověď. Ani tu část 20 %, protože to, co vy jste nám poslali, pane ministře, je to většinou odpověď jen ministerstva zdravotnictví, je věc, kdy co nejvíc, ať se z toho po... Ale že byste odpověděli na to, na co se vás ptáme, na třech stránkách, kde řeknete, jak to vypadá, a pak řeknete: ?A kdo se do toho chcete podívat podrobněji a chcete třeba vědět, kolikrát se má zatřepat lahvičkou nebo chcete třeba vědět, jak se otevírá krabice, ve které jsou vakcíny, tak se do toho podívejte. Ale vám ostatním, které zajímá vakcinační strategie a věci s tím spojené, vám jsme to napsali na tyto čtyři stránky a jsme k dispozici.? To považuji za slušné a korektní jednání ministerstva vůči Senátu Parlamentu ČR. Tohle je něco, co já za korektní a slušné chování ministerstva zdravotnictví vůči Senátu nepovažuji a nemůžu považovat. Ale abych vás uklidnil, je to lepší než ti, co nám neposlali vůbec nic, což se týká ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí, ministerstva školství a dalších ministerstev, na které otázky také směřují.

A vy, pane ministře, protože jste člen vlády, tak proboha tady před námi neříkejte: ?Já nic, já muzikant.? To nemůžete říkat. Vy jste člen vlády. Kdybyste měl aparát, který funguje, tak by to mělo být minimálně tak a vy byste tady měl říci: ?Já to vím, jsou tam body IV, body V, body VI. Ty se rozhodly, že vám nebudou odpovídat vůbec, já jsem trošku slušnější, já jsem se rozhodl, že vám ucpu ústa,? prosím vás, počítal jsem to, je to 200 stránek, ?200 stránkami řečí,? z nichž 190 já musím vyfiltrovat a zase na tom dělají lidé, zase to čtou, aby nějakému předsedovi Senátu nebo někomu jinému řekli, co má smysl číst. Tohle my si navzájem děláme, jak nemáme co dělat, jak vstáváme ve čtyři a chodíme spát v 11 večer, tak ještě si to navzájem takhle zjednodušujeme a krásně spolu spolupracujeme. ?Přece my to musíme společně zvládnout. Vždyť máme táhnout za jeden provaz, vždyť my máme zájem senátorům říct, co se děje, tak jim to pošleme na 200 stránkách, nebo jim nepošleme nic.? Tak to vnímám já. Vnímám to jako vyjádření neúcty k českému Senátu, neúcty k práci lidí, kteří tady sedí, mají své asistenty, mají své pomocníky, kteří všichni dělají zbytečnou práci a dělají ji jen proto, že někdo není ochoten si přečíst pořádně otázku a potom na ni slušně, korektně a věcně odpovědět. Takže to je můj názor a můj pocit z toho, co jsme 20. ledna, tzn. více než měsíc poté, co jsme se slušně dotázali, dozvěděli.

A teď k relevanci vaší odpovědi. Já jenom upozorňuji, co tam vidí laik. Laik jako já tam vidí některé tabulky, ty jsem si vyndal, třeba tabulka, která mě zajímá, protože mě vždycky zajímala čísla, je třeba, kolik lidí je ve skupině IA, tzn. ti, co se mají očkovat jako první. Tak si vyndám tabulku z očkovací strategie, která byla vydána 5. ledna, tam čtu, že celkový odhadovaný počet lidí, kteří mají být očkováni jako první, tzn. v kategorii IA, je 623 449. Čili pamatujme si 624 000. Pak se podívám, co jste nám poslal vy, a to je očkovací strategie, která je o týden starší, ta je z 12. ledna, to je tenhle první balík, tento předchozí balík, ten jsem si z vlastní iniciativy sehnal od pana předsedy zdravotního výboru Krause, to byl ten první, ten je z 5. ledna, ten jsme také četli celý. Ten druhý, ten jste nám poslal vy, ten je z 12. ledna. V tom druhém balíku z 12. ledna nám sdělujete, že lidí v té kategorii IA už není 624 000, ale 778 000. To znamená, přibylo jich asi 150 000. Za týden si někdo vzpomněl, že ještě v kategorii IA někdo chybí, a přidal tam nějakých 150 000 lidí. Co já si mám, prosím, o tom myslet? Mám dva materiály ministerstva zdravotnictví, dvě očkovací strategie, které jsou týden od sebe, v jedné vy píšete, že těch, co mají být očkováni jako první, je 623 449 a v té druhé, že jich je 778 237. V obou dvou případech to máte až na jednotky, což vy víte jako vědec, že se dělá jen v případě, když to víte opravdu přesně. Když to nevíte přesně, jednotky v žádném případě nepoužíváte, ale používáte jiné řády, ale přesto se nám to nestydíte poslat a rozdíl 150 000 nijak samozřejmě nezdůvodňujete. Proč? To není potřeba.

Pak tam máme například harmonogramy dodávek. Na to se tady také někdo ptal. Harmonogram dodávek z očkovací strategie z 5. ledna vypadal takhle. Z očkovací strategie z 12. ledna vypadal takhle. Tzn. hodně se mění. Vy sám říkáte, že je to střelba na běžící cíl. Ale co z obou harmonogramů plyne jednoznačně, je, že není možné do konce února oočkovat dokonce každého dvakrát. Tu kategorii IA. Není to možné, to prostě nejde, protože vakcíny nebudou. Tzn. kategorie IA nemůže být oočkována do konce února, nemůže, protože nebudou vakcíny. Tak my uděláme to, že rozběhneme registrační systém, kde všem řekneme, aby se už zaregistrovali, protože je někdy budeme očkovat. Tím vyvoláme naprosto nereálné očekávání mezi lidmi místo toho, abychom jim řekli: ?Prosím vás, buďte v klidu, je tady nějakých 800 000 lidí, které fakt musíme naočkovat, protože jim jde buď o život, protože je jim víc než 80, nebo nám jde o to, aby nám nezkolabovalo zdravotnictví a další věci, ty budeme očkovat, když to dobře půjde, do konce března, budeme si je nějakým způsobem zvát a nějakým způsobem je všechny dáme dohromady a pak se pustíme do toho dalšího.? Místo toho vy vyvoláte neuvěřitelná očekávání, že všichni budou očkováni. Nebudou. Nemůžou být. Nebo jak to budete dělat? Kdy to budete dělat? Přece na ostatní lidi se dostane nejdřív v dubnu. Nebo vy máte nějaké další vakcíny? Nebo je vykouzlíte? Co s tím uděláte? Proč v těch lidech vyvoláváte tyto naděje, které potom přerůstají ve vášně, které následně musíte uklidňovat? A následně se potom bavíte s kraji a se všemi ostatními, co mají dělat. A oni chudáci nemůžou nic dělat, protože vakcíny nejsou. Všimněte si, že neříkám, že je to vaše chyba. Já říkám, že vaše chyba je to, že neumíte počítat do deseti, aspoň tak to vypadá z hlediska vyjadřování, že lidem slibujete věci, které nelze splnit. Je úplně jedno, která čísla použijete. Jestli ze strategie 1 nebo ze strategie 2, prostě to nevychází, protože vakcíny nebudou a lidí je tolik v kategorii IA, že na nikoho jiného se nemůže dostat, pokud nebude mít nějakou protekci nebo nebude švindlovat. Tak to zkrátka je a tak čísla vypadají. Já nevím, jestli je to nějak jinak, prostě nerozumím tomu, proč vzbuzujete naděje.

Teď další věc, kterou mám a na kterou máme na zítřek domluvenou schůzku, jestli se to podaří, jestli tady skončíme, uvidíme. Za to chci poděkovat. A to je, jak je to s distribucí vakcín a s dalšími věcmi, které s tím souvisí. Já samozřejmě rozumím tomu, že ještě na začátku, když se distribuovaly vakcíny, tak jste to prvně dávali tam, kde je jisté, že je umí uskladnit, a kde je jisté, že nějakým způsobem začnou očkovat. Ale vy prostě pořád pokračujete stejným způsobem, vy jedete dál močálem černým kolem bílých skal. V současné době z těch 300 000 vakcín, které tady dnes máme, 306 750 dávek, pokud počítáme šest na jednu ampuli, tak je jich zkrátka 42 % v Brně a v Praze. 42 % je tam! A když říkáte, že je to kvůli tomu, že tam musíme někde mít nějaké rezervy, já se ptám, proč to alespoň není v poměru k počtu obyvatel nebo k počtu lidí nad 65+ stejné u krajů, které mají jen krajské nemocnice a žádné fakultní... Rozumíme si? Aspoň tam by to mělo být stejné! Aspoň tam by to v populaci mělo být stejné procento. Ani tak tomu není. A pak se dozvím, že se dokonce může stát, že když si někdo požádá, tak že pan premiér rozhodne a ještě někam ze svého rozhodnutí nějaké další vakcíny pošle. To už je úplně neuvěřitelné! Tak kdo to má v ruce? Pan premiér, nebo vy, nebo jak to tedy je? A já najednou vidím, že vakcíny jsou naprosto, dle mého názoru, nerovnoměrně rozděleny po krajích. Vím od hejtmanů, že všichni jsou schopni očkovat. Zároveň vidím, že vy pořád někam posíláte víc a někam méně. Vůbec tomu nerozumím. Když se na to zeptám, dostanu buď odpověď, že, to je nový výraz, ?odborničím?, počítám, odborničím, tzn. radši neodborničit, nebo že tomu nerozumí a že to prostě je takhle uděláno, protože někde nějakých 10 % atd.

A ono to stejně nevychází, ať počítám zleva, nebo zprava. Opravdu nechápu, proč se tímhle způsobem k tomu přistupuje, protože lidi nejsou hloupí. Situace, kdy se dívá moje maminka na televizi a vidí, že nějaká starostka nebo starosta z Prahy, který má dobré kontakty s nějakou fakultní nemocnicí, shromáždil seniory nad 80 let, naložil je do autobusu a nechal je oočkovat v nějaké fakultní nemocnici v Praze, nemůže pochopit, protože já jsem své mamince řekl, že není možné se na Vysočině nikde zarezervovat, protože to ještě nejde, protože tady nejsou vakcíny na to, aby se mohli očkovat důchodci. Začalo se teprve před týdnem, prvních 450. Ale samozřejmě, že v Praze se mohou očkovat důchodci, protože Praha má 86 580 dávek vakcíny. Ze 300, abychom to uměli spočítat. Ze 300! Takže tam už se to děje. Jede to prostě jiným způsobem. Já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale ti lidi to vidí v té televizi. A nerozumí tomu, jak je to možné. Jak je možné, že takhle se chováme. A pak se logicky ptají. To znamená, já, když jsem důchodce z Pardubického kraje, nebo z Ústeckého kraje, ten to má vůbec nejhorší, ten jak je prostě, pan senátor nerad poslouchá, jak vy jste ve všem nejlepší a všichni vás podporují, tak to udělali tak, že podle počtu obyvatel byste měl mít 23 512 vakcín. V tenhle ten okamžik vám dodali 11 700. Abyste to věděli, jak se na vás myslí. Takže úžasné taky. Nerozumím tomu prostě. Nikdo mi to nevysvětlil, třeba se někdy stane. Takže nazpátek. Opravdu nevím, proč tato nespravedlnost a tato nelogičnost je znova tímto způsobem přetřásána, protože to vůbec nikomu nepomáhá a k ničemu dobrému to nevede. Ale není možné říct: Tak o tom, prosím vás, nemluvte, hlavně o tom nemluvte. Protože když o tom mluvíte, tak nám to všem kazíte. Vždyť sem vnášíte zmatek! Jako ale to není možné, protože přeci není jiné cesty, než těm lidem říkat pravdu! Informovat je pravdivě a říct: My to napravíme, došlo k první disproporci z těch a těch důvodů, teď to napravujeme. Ale vy nic nenapravujete. Protože ani v dodávkách z 20. ledna, ani v dodávkách z 20. ledna jste nic nenapravovali tím, že byste tam, kde je málo, dali víc, a tam, kde je hodně, dali méně. Neudělali jste to. Ani 20. ledna! To znamená, žádnou opravu jsem neviděl. Vzbuzení nereálných očekávání je neuvěřitelná chyba této vlády, neuvěřitelná. Je to zásadní problém, se kterým se dnes potýkáme. Kdybyste věděl, jaké my s tím máme práce, abychom to uklidnili, abychom vám pomohli, tak to byste tomu možná ani nevěřil.

Pak tady mám jeden dotaz, kterému nerozumím, protože jsem se to nikde nedozvěděl. A říkal jsem si, že se vás na to zeptám. Nejsem lékař, ale slyšel jsem to tak. Kromě toho, že jsme zatím proočkovali asi 200 tisíc lidí, tak jsem pochopil, že se taky už z covidu minimálně 800 tisíc lidí vyléčilo. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vy to nějak budete v rámci té očkovací strategie zohledňovat? Vím, že my nevíme, jestli jsou nebo nejsou imunní a do jaké míry, ale pořád bych čekal, že přeci jen tam nějaká pravděpodobnost je. To znamená, nechci do toho víc zabředat. Jenom se ptám, jestli to hodláte nějakým způsobem zohledňovat nebo ne. To, že prostě někdo už je nakažený nebo že už prošel tou nemocí úspěšně, protože si myslím, že to je docela důležitá věc, neboť pokud bychom, řekněme, toto přirozené očkování tím, že jsme prodělali tu nemoc a už ji máme za sebou, vzali v úvahu, tak by to třeba umožnilo aspoň některé očkování odložit. A tak dále. Ale je to moje prostě laická úvaha, do které se nechci...

A teď k té registraci, pane ministře, a to vaše vysvětlení. Já v této zemi nějakou dobu žiji a vždycky, když se očkovalo, tak se někde naočkovalo a pak se to někam nahlásilo. A tam, kam se to nahlásilo, tak to potom sčítali, zjišťovali, jak na tom jsou. Teď najednou vznikl systém, monstrum, kde se prvně hlásí, a pak se jde očkovat. A teď co se děje? Někteří se nahlásili, takzvaně zaregistrovali, čekají, kdy bude rezervace, až jim přijde nějaká SMS, původně to bylo i bez SMS. A pak se půjdou očkovat. Pak jsou tady aktivní starostové a další lidi, kteří znají skupinu IA, vezmou ty důchodce nad 80, ti se nikam nezaregistrovali, jedou někam tím autobusem, kde je v nějaké známé fakultce nebo někde jinde naočkují. V pořádku to je, protože jim je více než 80, to je v pořádku. To znamená, najednou se to očkování rozbíhá dvěma směry. První je, že se někdo zaregistroval, teď chudák čeká, kdy bude zarezervován. Mezitím, co čeká, až dostane rezervaci, někam bude moci jít, tak někdo zase jiný, kdo má kontakty v té nemocnici, zase s těmi lidmi z kategorie IA přijíždí, aniž by byli zaregistrováni, a následně je nechá oočkovat. Následně předpokládáme, že se systém začíná plnit. Jinými slovy, já tomu vůbec nerozumím. Můj názor... Nebo ?vůbec nerozumím?... Můj názor na to laický je takový, že by to mělo být jinak, že se ty kraje zkrátka dozví, koho můžou očkovat v první fázi, koho ve druhé fázi, koho ve třetí fázi. A pak ti lidé, co začnou očkovat v té první, druhé nebo třetí fázi, budou hlásit, koho už naočkovali. Někdo ta data bude sbírat a z toho bude vyhodnocovat, jak to celé vypadá. To je standardní systém, který se používá. Data se sbírají zespoda a nedělá se to, že se po někom chce, aby se do nějakého systému nejdříve hlásil, aby následně systém, do kterého se nahlásil, musel zařizovat to, co nikdo zařizovat vůbec nemusel, protože to mohlo běžet standardní, normální cestou. To já nechápu, proč do toho jdeme takhle, ale zřejmě to už jsme daleko, protože už tady někteří lidé vytvořili úžasný systém, který to všechno schroupe, zmáčkne, dá dohromady, následně se bude starat o to, aby data neunikla. Budeme to mít hromadně a vy to máte a další nad vámi to mají potom pevně v rukách. To je jejich cíl. Prostě aby to všechno řídili, o všem věděli, všechno registrovali, všude byli. Když něco není, tak oni přikázali, aby se to rozvezlo atd. Takže to je tato věc. Já k té organizaci mám výhrady. Na druhé straně chápu, že dneska už se to asi změnit nedá, ale fakt nerozumím tomu, proč jsme do toho tímto způsobem šli. Všechna ta vysvětlení, která jsem slyšel, a to vaše nebylo první, směřují k tomu, že my to musíme mít celé od začátku pod kontrolou, takže víme, kdo se kde, kdy, kam jde očkovat. Což úplně nevím, jestli je správně, protože jestli naším hlavním cílem je naočkovat co nejvíce lidí, tak je potřeba naopak je to nechat očkovat ze všech stran, jak to jde. A ne to nejdříve registrovat, což zdržuje to očkování. Ale to je asi laický a hloupý názor. Předpokládám, že to někteří lidé vědí líp a dělají to líp.

A pak mám ještě další poznámku, jestli... Já to chápu, jestli odpověď na dotaz pana senátora Nytry, jak tam máme ty sloupce s tím PES a tak dále, číslo takové, pak se může tohle a tohle, neplatí, protože to takhle nejde dělat, je proboha potřeba, aby si někdo z ministerstva zdravotnictví sedl s redaktory České televize a vysvětlil jim to. Řekl, že to takhle nejde. Protože to můžete říkat tady v Senátu, kolikrát chcete, ale jestli ti lidi jako budou vidět tu tabulku, a oni jim řekli, dneska je číslo 81, to je sloupec č. 3, oni si tam přečtou, že můžou do hospody, a vy jim řeknete, že nemůžou, tak tomu fakt nerozumí. Nemůžete po nich chtít, aby tomu rozuměli. Nemůžete to po nich chtít.

Vy musíte s veřejnoprávním médiem komunikovat tak, aby toto nedělalo. Ono na tom je stejně jako my, taky tomu nerozumí. Takže zřejmě tam je nějaký problém v té komunikaci. Ale já věřím, že možná třeba nebude ani na jejich straně. Ale je potřeba se nad tím zamyslet.

Na závěr už tedy jenom mám jednu otázku, protože mi na ni nikdo neodpověděl. Já nejsem z těch návodů schopen to dočíst, co jste nám tam dal, a to je, jestli třeba je možné, aby 4 nebo 5 lahviček, které se vyndají z toho mrazáku, a tím pádem se dostanou do teploty nižší, tedy pardon, vyšší než je -70 °C, jestli je třeba možné někam transportovat, aby je tam následně ten lékař mohl mít třeba 4 nebo 5 dní? Mezi těmi 2 až 6 °C a následně je těch 2 až 5 dní, mezi těmi 2 až 6 dny mohl použít. To znamená, to je moje otázka. Jestli je možné, jestli je možné, protože to je docela zásadní věc, jestli je možné rozdělat to plato, kde je těch 155 lahviček, vzít z nich těch 10, někam je dovézt a hlídat, zda 5 dní mohou být použity. Můžete mi to říct tak, abych to pochopil? Jestli to je nebo není možné. Protože to je zásadní věc, o které se pořád dokola bavíme. Mimochodem, na to narážíme v okamžiku využití u jakýchkoliv praktických lékařů a tak dále. To znamená, prosil bych, mně stačí odpověď na tuto jedinou otázku. Jestli chcete komentovat to další, klidně můžete, když to komentovat nebudete, já to pochopím. Nevadí mi to, já jsem vám to řekl. Mně nezáleží na tom, jestli to tady budete komentovat nebo ne. Já bych byl velmi rád, kdyby aspoň to, co třeba k něčemu stálo, z toho, co jsem řekl, jste potom nějak převedl do praxe. To bych byl mnohem raději, než abychom si to tady dlouho dlouze vysvětlovali.

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:50:50 - 18:51:34:

Já velmi stručně. Nemá cenu, abychom se dohadovali. Poprosím pana ministra tady na mikrofon, aby mi dodal, jestli to je možné, věřím, že ano, protože by to měl být veřejný údaj, aby mi dodal ty požadavky krajů o tom, jak si řekly o počet vakcín, o kterém říká, že tím pádem došlo k tomu nerovnoměrnému rozdělení. Já o ničem takovém nevím, náš hejtman Vysočiny také o ničem takovém neví, takže těším se na ty požadavky, které má určitě zaevidované ministr zdravotnictví, že je dostaneme k dispozici, ze kterých bude zřejmé, jak si řekly o tak málo vakcín. Moc se na to těším.