Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize

19.11.2020

Praha, 2. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:46:36 - 10:47:23:

Já to musím vzít na sebe, protože paní senátorka Jelínková se ptala, zda má dát písemný návrh, zda je potřeba, aby speciálně jako písemný návrh předkládala to, domnívá se, že způsob tohoto odvolání nebyl v souladu s zákonem, já jsem jako předsedající řekl, že to není potřeba, protože tyto doplňky jsme většinou jako speciální písemné návrhy nepodávali, protože to bylo doplnění nějakého již před námi položeného textu, takže poprosím pana zpravodaje, případně i ctěné plénum, zda by nebylo možné i tento návrh vzít jako pozměňovací a také ho vzít v úvahu při tom hlasování, s tím, že dle mého názoru, a to říkám navíc, omlouvám se za to, on docela koresponduje s tím návrhem pana senátora Třetiny, jestli si rozumíme. Čili ony do sebe zapadají, ty dva návrhy. Děkuji.