Návrh usnesení Senátu k čerpání finančních prostředků z ESF+

25.02.2021

Praha, 6. schůze Senátu


Návrh usnesení Senátu k čerpání finančních prostředků z ESF+ pro plánovací období 2021 - 2027

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:24:11 - 17:25:55:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, diskutoval jsem tady s paní předkladatelkou, protože musím říci, že jak argumentace pana senátora Linharta, tak argumentace pana senátora Beka je na místě. A mimochodem přesně tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme v organizačním výboru tento bod nezařadili na program jednání a nechali jsme to až na plénum, které pak bod zařadilo. Já jsem teď s paní navrhovatelkou jednal. Ona říká, že materiál by měl být projednán do konce března, aby měl smysl, aby mohl oslovit vládu. My máme plánováno další plénum na 17. března, tzn. pochopil jsem, že evropský výbor je ochoten projednat do 17. března ten materiál, podívat se na něj a vyžádat si všechny podklady, které jsou nutné k tomu, abychom měli všechny věci tak, jak obvykle jednáme, když jde o vážné věci, a řekněme, stovky i více milionů korun. Takže vím, že to není možná úplně vůči navrhovatelce fér, když jsme hlasovali pro zařazení toho bodu, a já jsem byl mezi těmi, co hlasovali pro zařazení toho bodu, ale přesto si nyní, snad to tedy všechno přežiji, dovolím dát návrh na odročení projednání bodu na příští jednání pléna Senátu, což je pravděpodobně do 17. března. Čili návrh je na odročení do příštího jednání pléna Senátu s tím, že zároveň potom v rámci organizačního výboru zařídíme, aby byly přiřazeny body k projednání příslušným výborům. Avizuji dopředu, že to bude určitě evropský výbor.

Takže tolik ode mě procedurální návrh, pane předsedající schůze.