Návrh usnesení Senátu k LESNICKÉ VÝZVĚ II.

09.06.2021

Praha, 12. schůze Senátu


"Lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historii"

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:21:23 - 14:24:40:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já jen velmi stručně doplním to, co tu říkal můj kolega, předseda podvýboru pro zemědělství, Petr Šilar. Budu říkat věci, které mám od majitelů, od vlastníků lesů zejména na Vysočině. Je tomu skutečně tak, že dnes majitelé lesů na Vysočině nevědí, jakým způsobem a kdy budou vypláceny, řekněme, kompenzace nebo náhrady za škody, které způsobil kůrovec v jejich lesích. S tím, že je to pro ně docela důležité z hlediska jejich dalšího plánování péče o lesy, případně i z hlediska toho, zda budou vůbec ochotni se dál o ty lesy starat, zda je třeba nebudou i prodávat někomu, kdo vládne většími finančními prostředky, pro to, aby se následně o ty holiny, které tam dnes máme, postaral. Proto bych si dovolil požádat, poprosit pana ministra, jestli by nás neseznámil s tím, jak to vyjednávání s ministerstvem financí ohledně kompenzací za náhrady škody pro vlastníky lesů, a to pro vlastníky lesů všech typů, vypadá, jestli je potřeba, aby se v tom nějakým způsobem Senát dál angažoval. My jsme po dohodě s panem předsedou podvýboru Petrem Šilerem se domlouvali, že jsem samozřejmě připraven, protože jsem ze senátního obvodu, kterého se to velmi týká, svolat i nějakou schůzku na půdě Senátu, kde bychom společně se zástupci ministerstva zemědělství, se zástupci ministerstva financí a se zástupci vlastníků lesů, včetně lesů, řekněme, státních, vojenských apod. se domlouvali, jak dál postupovat, protože ta péče o lesy není nějaká krátkodobá záležitost, ale je to záležitost dlouhodobá. Pokud bychom při těch debatách našli i sílu na to, abychom se bavili i o delší budoucnosti péče o lesy, protože zatím jsme byli všichni zvyklí jen brát a nikoli dávat, tak si myslím, že by to také mohlo celkové situaci jedině prospět.

Poslední mé dvě poznámky. Předpokládám, a pokud pan ministr k tomu teď něco řekne, tak jedině dobře, že všichni víme, že to není jen o náhradách za škody, respektive o kompenzacích, ale je to zejména o další péči o lesy i z hlediska těch škod, které tam dnes například způsobuje spárkatá zvěř. Je to určitě i o opravě mysliveckého zákona a o dalších zákonech, které by umožnily, aby vlastníci lesů přece jen mohli více ovlivňovat to, jakým způsobem to v lese vypadá a jakým způsobem se v něm hospodaří a jakým způsobem je tam třeba i ošetřeno to, aby tam nebylo tolik spárkaté zvěře, že tam žádný mladý stromek nevyroste.

Tolik ode mě v tuto chvíli a chci na závěr poděkovat ještě jednou podvýboru pro zemědělství a samozřejmě i panu senátorovi Tomáši Czerninovi a Petru Šilarovi, že se o tyto věci zajímají, protože to je pro nás pro všechny velmi důležité. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:33:43 - 14:34:08:

Poprosím pana předsedajícího, jestli by ještě předtím, než dá závěrečné slovo panu zpravodaji, se přeci jen nezeptal pana předkladatele a zpravodaje, zda ještě nehodlají otevřít rozpravu, aby mohli načíst případně nějaké návrhy na usnesení, neboť se tak nestalo. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom museli ještě rozpravu otevřít procedurálním hlasováním. Tolik ode mě, děkuji.