Návrh usnesení Senátu k podpoře účasti a zapojení Tchaj-wanu do Mezinárodní zdravotnické organizace

28.04.2021

Praha, 10. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 21:00:46 - 21:03:01:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já chci jednak poděkovat za návrh usnesení podpory účasti o zapojení Tchaj-wanu do WHO a dovolím si říci, že usnesení je vlastně o třech věcech.

První je, že tím jasně dáváme najevo, že Tchaj-wan je zemí, která je schopná a ochotná říci těm ostatním a pomáhat ostatním v tom, jak zvládat koronavirovou pandemii. A je ve zvládání koronavirové pandemie velmi úspěšná.

Zadruhé je to usnesení o tom, že Tchaj-wan dlouhodobě ČR pomáhá a to nejen různými dary, o kterých tu mluvil pan předseda Fischer, ale i tím, že nabízel i logistickou a další pomoc, která bohužel nebyla zcela ze strany našich vládních činitelů vyslyšena a kontakty nebyly navázány na té úrovni, o které jsme si my třeba mysleli, že by mohla být navázána, byť vím, že můj kolega, senátor Lumír Kantor, se velmi snažil, abychom některé zkušenosti z Tchaj-wanu o zvládání koronavirové pandemie využili a třeba i tady v ČR uplatnili.

A třetí věc, co chci říci, je, že dnešní hlasování bude i o nás samotných, o nás samých. Je to vlastně o tom, že my teď skutečně můžeme prokázat svoji schopnost, že jsme schopni se starat nejen o sebe, ale že jsme ochotni a schopni podpořit i ty, kteří dnes o svobodu a demokracii bojují a nemají to vůbec jednoduché.

Tolik ode mě. Děkuji za návrh usnesení a budu velmi rád, pokud ho v Senátu podpoříme.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 21:10:00 - 21:14:26:

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím doplnit pana kolegu Čunka, aby to tady zaznělo tedy celé, když se dostáváme do nějakého detailu, který nevím, jestli jsme dneska měli rozebírat, ale je to potřeba říci celé. Ta základní zpráva, která je pravdivá, je, že díky spolupráci s Tchaj-wanem je to dneska tak, že je tady 5 linek dovezených z Tchaj-wanu, které z českých materiálů vyrábí za měsíc 5 milionů respirátorů. Kdyby jsme na Tchaj-wanu nebyli, tak by tady ty linky nebyly. A 5 milionů respirátorů z českých materiálů by se nevyrábělo. Druhá věc je ta, jakým způsobem potom ty linky dopadly v rámci toho transportu z Tchaj-wanu do České republiky. Jedna linka dopadla tak, jak hovoří pan senátor Čunek, s tím, že já ty finanční poměry neznám. Ta linka vyrábí jeden milion respirátorů měsíčně. Kdo na tom vydělává nebo nevydělává, nevím. Má ji v užívání a má ji ve vlastnictví Státní zkušební ústav stavební, který s ní nějak naložil a nějak to dnes vypadá a ona vyrábí. Český Senát s tím nemá nic společného, on nerozhodoval o tom, jakým způsobem Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ten dar jedné linky od Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu převezme a jakým způsobem si to celé zúřaduje. Pokud je to tak, jak říkal pan senátor Čunek, asi to úplně není nejlepší způsob, který český způsob, zastoupený ministrem průmyslu a obchodu a následně státním podnikem, s tou věcí naložil. Další 4 linky byly do České republiky dovezeny na základě vzájemného vztahu soukromoprávních subjektů, o čemž znovu, jak to bude s těmi linkami a jakým způsobem tady ty linky budou fungovat, český Senát nerozhodoval, ani na to neměl žádný vliv. Jediné, co se stalo, je to, že poté, co tchajwanský podnikatel zjistil, jak je komplikované se domlouvat o daru s českým státem, tak od domluvy s českým státem upustil a našel si soukromoprávní subjekty v České republice, se kterými se domluvil, na základě smluv, které nejsou veřejné, neboť jsou to smlouvy mezi soukromoprávními subjekty, a ty linky dnes fungují a vyrábí každá milion respirátorů měsíčně. Z toho je část respirátorů distribuována do Česka tím způsobem, jak tady o tom mluvil pan senátor Drahoš. To znamená, je to tak, že 200 tisíc respirátorů, čili 5 procent výroby měsíčně je distribuováno prostřednictvím kurýrů, poslů, pošťáků, kterými jsou senátoři do české republiky, do jednotlivých senátních obvodů, s tím, že je to tak, že my nejsme těmi, kdo vlastní ty respirátory. My jsme pouze distributory, aby to bylo jednodušší. Já to tady takto musím říct, protože neustále se ty otázky opakují. Znovu opakuji, a to je naprosto zásadní, český Senát nemá nic společného s tím, jak bylo naloženo s těmi dalšími 4 linkami. Byla to domluva dvou podnikatelských subjektů, z Tchaj-wanu a z ČR, s tím, že na tchajwanské straně byla ta podmínka 5 % daru těm, co to potřebují. To je k tomu celé. Ale to zásadní jsou dvě věci. První je, že to, co sem přišlo a dostal český stát, je dar. A to, co bylo nabízeno českému státu v podobě 4 linek zase byl dar. A pokud ten, kdo chtěl darovat, zjistil, že je těžké darovat, že je s tím moc práce, tak se rozhodl, že to udělá jinak. To je celé, protože on chtěl darovat. On nebyl vázán žádnou povinností někomu něco darovat. To nemáme nikdo. A ta druhá věc, se to opakuji, je, že nebýt té cesty a nebýt té komunikace, tak tady 5 milionů respirátorů měsíčně ty linky nevyráběly. Nebylo by tomu tak. A to je zásadní, zvláště v té době, ve které žijeme.