Návrh usnesení Senátu k posilování obranyschopnosti ČR v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině

02.03.2022

Praha, 21. schůze Senátu


Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:24:24 - 19:32:42:

Děkuji za slovo, vážený pane první místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já přeci jenom tentokrát navážu, zejména na pana představu našeho výboru pro zahraniční věci, obranu bezpečnost Pavla Fischera a ještě vám řeknu pár věcí, které vyplynuly jednak ze schůzky, kterou jsme měli s panem premiérem a zástupci sněmovny a zástupci dalších institucí, zejména ministrem vnitra, ministryní obrany a ministrem zahraničních věcí. A rovněž provede krátkou rekapitulaci, protože jsem přesvědčen, že Senát si zatím počíná velmi dobře. Vrátím se na úvod k tomu našemu pátečnímu usnesení z 25. února. Nevím, do jaké míry jste potom sledovali jeho osud. Pokud já se na něj dneska dívám zpětně, tak jsem opravdu velmi rád, že jsme to usnesení nakonec upravili a přijali v podobě, kterou potom ostatní, většinou svými prohlášeními nebo často i činy, kopírovali. A mám tím na mysli jak tu naši výzvu k vyloučení Ruské federace ze mezinárodních organizací, včetně nebo z Rady Evropy, tak to volání po nejtvrdších sankcích, nebo volání po SWIFT. Tam jsme první nebyli, ale byli jsme opět mezi těmi,co to prosazovali velmi důrazně, tak rovněž to připomenutí, aby se dal do pohybu mezinárodní trestní soud, a rovněž tak i uznání Ukrajiny jako kandidátské země Evropské unie. I ta naše výzva k posílení té naší obranyschopnosti a diplomatické a humanitární aktivitě. Já to tady schválně opakuji, protože byť to naše usnesení bylo přijato v pátek, tak nebylo příliš reflektováno v médiích, aby se tak následně stalo poté, co to někteří zopakovali. Tak já to tady také dnes zopakuji. A ten důvod je i takový, že nakonec jsme se domluvili, a v tom pozměňovacím návrhu to tak je, toho původního usnesení přijatého zahraničním výborem, že ho znovu připomeneme, protože by bylo škoda ty věci nezopakovat a uvádět tam v tom druhém usnesení jenom některé.

Druhá věc, která s tím velmi souvisí a je důležitá, je, že obdobně si počínají některé jiné státy a některé jiné parlamenty. Jeden den po přijetí našeho usnesení 25. února přišel dopis s usnesením od předsedkyně Seimasu, což je předsedkyně Litevské republiky Viktorija Čmilyt?-Nielsen. A ona v tom dopise a v tom usnesení litevského Seimasu velmi často má stejné věty nebo litevský Seimas, jako my máme v tom usnesení jednak dnešní, a jednak to pátečním. A pak tam je ještě jedna věc, a proto to tady dneska říkám. A to je, že ona vyzývá k aktivitě v rámci celé Evropské unie, o kterou by měly vyvinout jednotlivé komory či parlamenty tak, aby se podařilo na konci března, kdy bude zasedání předsedů parlamentů Evropské unie společné, aby tam bylo přijato nějaké jednotné usnesení. A jako základ jsme se domluvili na včerejším jednání online s paní předsedkyní Nielsen, že bude vzato právě to usnesení litevského parlamentu, litevského Seimasu a to naše usnesení. A já předpokládám, že jí poté, pokud to dneska dopadne, ještě zašlu i to usnesení, které snad přijmeme dnes. To znamená, i v tomhle tom směru český Senát a český parlament je lídrem. A budeme se snažit připravit takové usnesení, které by bylo potom přijatelné pro všechny parlamenty Evropské unie nebo pro naprostou většinu. A věřím, že se to podaří. A předpokládám, že do toho v nějakém okamžiku bude zapojen minimálně i náš zahraniční výbor a výbor tedy pro obranu a bezpečnost. Takže to jenom ještě další věc k tomu. Potom si dovolím v rámci tohohle toho bodu, protože to sem patří, ještě říci zhruba, co se chystá a jaké jsou zprávy. A to je, jak vidíte, tak naše vláda je velmi aktivní. A ta aktivita naší vlády potom v nějakém okamžiku v dobrém slova smyslu zasáhne i český parlament. A kromě jiného je i dneska evidentní, že bude potřeba velmi rychle, říkám velmi rychle, tak je možné, že se to objeví v nějaké podobě na vládě již na začátku příštího týdne, připravit ?lex? Ukrajina, respektive zákon, který bude zohledňovat to, že v nejbližší době sem přijdou desetitisíce a možná statisíce uprchlíků. A je potřeba je nějak zabezpečit po stránce zdravotní, po stránce sociální, po stránce ubytování. A není to tak, že by naše zákony na to zcela myslela.

Říkám vám to proto, že pokud zákon bude přijat vládou někdy o víkendu, předpokládám, že ho sněmovna schválí v úterý. Předpokládám, že my bychom ho měli schválit do konce týdne. Udělejme všechno pro to, já se o to budu snažit, abychom zase na tom zákonu pracovali a připomínkovali ho paralelně, tak s tím, prosím, počítejte. Předběžně počítejte, že příští týden bude plénum Senátu, které se bude zabývat zákonem, který já pracovně nazývám ?lex Ukrajina?. Když to tak nebude, tak se spíše budu divit, řekl bych, že s velkou pravděpodobností tomu tak bude. Rovněž tak se ukazuje, že možná některé věci, které je potřeba připravit právě kvůli tomu, že sem budou přicházet zejména ukrajinské děti a ženy, bude možná potřeba i vyhlásit nouzový stav, protože bez něj některé věci nejsme schopni zorganizovat po té stránce logistické a po stránkách dalších. Čili toto jsou další věci, které v rámci tohoto bodu říkám.

Jinak když se vrátím nazpět k tomu usnesení, to usnesení připomíná jednak ty věci, které jsme přijali v pátek, potom tam jsou doplněny dvě velmi důležité věci, první je, že bychom měli začít více dbát o snazší obranyschopnost ve smyslu vybavenosti a modernizace naší armády. Nakonec když si představíte, že Německo zvýšilo rozpočet na obranyschopnost z 53 miliard na 153 miliard, tak to podle mě je zatím úplně nejjasnější zpráva o tom, co se děje, jaké nebezpečí dnes spatřuje i Německo v Putinově armádě. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou tam oceňuji, je, on už o tom mluvil pan senátor Dušek v pátek toho 25., nakonec jsme už to tam nezapracovali, je to vymanění se z té strategické závislosti na Ruské federaci, o čemž my tady v Senátu mluvíme dlouhodobě, byli jsme za to často plísněni, co tady říkáme za věci, že není potřeba si dávat pozor na to, abychom nebyli strategicky závislí na dodávkách energie, nejen energie, to je ta druhá věc, která v tom usnesení je jako zásadní dle mého názoru.

Prosím, abychom usnesení schválili, zároveň vás prosím, abyste počítali s tím, že i v příštím týdnu se očekává, že budeme jednat a pravděpodobně budou zasedat nejen výbory, nebo komise, ale i plénum Senátu. Tolik ode mě, děkuji za pozornost.