Návrh usnesení Senátu k potlačování lidských práv a svobod v Rusku a postupu států EU

28.01.2021

Praha, 5. schůze Senátu


Návrh usnesení Senátu k potlačování lidských práv a svobod v Ruské federaci a postupu států Evropské Unie

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:46:34 - 14:48:51:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já spíš vystupuji v reakci na vystoupení pana senátora Ladislava Václavce, protože to, o čem on mluvil, já v poslední době, zhruba asi tak necelém roce, zažívám hodně často. A na tu otázku jsem si musel odpovědět. Ten problém a ta argumentace, která poměrně často třeba i vůči mně a možná i vůči vám je používána, je - a když vy jste v nějakém okamžiku nevystoupil proti této nespravedlnosti a nezastal se této demokracie, jak si nyní můžete dovolit, že tak činíte v případě této jiné nespravedlnosti a této jiné demokracie? Anebo jak je možné, že jste volal po pravdě v tomto případě, a zapomněl volat po pravdě v tom jiném případě? Je to možné a je to tak, protože my zkrátka nejsme schopni se postavit za všechny svobody, za všechny demokracie a za všechny pravdy, protože to není možné. Někdy nám to třeba není blízké, někdy nám může chybět přesvědčení, někdy nám můžou chybět informace, někdy nám může chybět zkušenost. Přesto všechno jsem přesvědčen, že je správné, když máme tu zkušenost, máme ty informace a máme to přesvědčení, abychom se za tu demokracii a svobodu vždy postavili. V tomto souhlasím s paní senátorkou Němcovou stoprocentně. A děkuji zahraničního výboru a všem, kteří to usnesení připravili, protože to, že někdy to nestihneme udělat nebo nemůžeme udělat, ještě neznamená, že to máme udělat vždycky, když to stíháme nebo můžeme udělat. Děkuji za pozornost.

Přílohy