Návrh usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii

29.10.2020

Praha, 28. schůze Senátu


Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:08:37 - 19:12:03:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jednak chci poděkovat za možnost takhle rychle na jednání našeho pléna Senátu zařadit bod, který já považuji za velmi závažný, a to z toho důvodu, že jsem osobně přesvědčen, že útoky na samotné základy evropské civilizace se množí. A že v té situaci, ve které žijeme, se nám stává, že věci, které zdánlivě nás ohrožují a jeví se nám jako hodně důležité, jsou nakonec méně důležité než ty, které se nás jenom dotýkají, protože se dějí daleko od nás. Proto bych byl velmi rád, abychom tady na půdě Senátu se více zabývali těmi záležitostmi, které ohrožují naši bezpečnost, ohrožují naši svobodu, svobodu slova, svobodu myšlení, svobodu vyznání, základní hodnoty, na kterých je založena evropská civilizace, to znamená území, které dneska je ze všech na světě nejdemokratičtější a troufnu si říci, že i nejvyspělejší.

Měli bychom si uvědomit, že se musíme začít velmi systematicky a tvrdě bránit, protože je to dáno samotným charakterem demokracie, že demokracie jako taková je velmi těžkopádná ve své obraně a bývá velmi laxní ve své obraně, protože umožňuje nepřátelům, kteří nejsou demokraty, tvrdě a zákeřně útočit. A následně na tyto tvrdé a zákeřné útoky neumíme dostatečně rázně odpovědět právě proto, že tady v Evropě máme demokracii. První fází toho, abychom si to uvědomili, je, že si uvědomíme, že takto dál postupovat není možné, že se musíme spojit, musíme se navzájem podpořit a musíme proti těmto teroristickým útokům společně zasáhnout a zasahovat. Já sám dnes pošlu dopis předsedovi francouzského Senátu, zároveň předpokládám, že bude možné, abych k tomu přiložil to usnesení, které přijmeme a věřím, že to bude jeden z podnětů, abychom Evropě v oblasti boje proti terorismu a boje za evropské hodnoty více spolupracovali a více si uvědomovali, že na tom jsou založeny všechny naše další úspěchy a naše lidská i ekonomická prosperita. Jsem rád, že tady v Senátu jsme na to dokázali reagovat okamžitě. Děkuji za pozornost.