Návrh usnesení Senátu k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření pro další období

20.08.2020

Praha, 26. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 20:00:37 - 20:04:01:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážení předkladatelé, taky chci poděkovat za to usnesení a přidat k tomu jednu věc, kterou říkám opakovaně, říkal jsem ji i v době, kdy jsem za to nebyl příliš chválen. Jsem o tom přesvědčen v této době a v současné situaci znovu. Jsem přesvědčen, že není správné, že není aktivován ústřední krizový štáb, protože ústřední krizový štáb nemá fungovat a nemá být aktivován pouze tehdy, když je vyhlášen krizový stav, ale i v době, kdy ještě není vyhlášen, ale hrozí nějaké nebezpečí, nebo i v době, kdy se potýkáme se závažnými bezpečnostními problémy, respektive organizací nějakého boje proti nějakým závažným bezpečnostním problémům. Krizový štáb je tady od toho. Pokud si dáte tu práci a najdete si jeho statut, aby všichni lidi, kteří jsou k tomu cvičeni na jednotlivých ministerstvech, a všech dalších institucí, dostal na jednu hromadu a oni aby se poradili, co je dobré udělat, co není dobré udělat, a následně to navrhovali buď bezpečnostní radě nebo přímo vládě. Tak je to napsáno v tom statutu krizového štábu. Pokud se tak nestane, tak musí tento krizový štáb, ve kterém sedí všichni náměstci ministrů příslušných ministerstev, kteří jsou cvičeni k tomu, aby věděli, co mají dělat v krizové situaci, jsou tam další instituce, jako je hasičský záchranný sbor, generální ředitel, policejní prezident atd., tak se to musí nahrazovat jinými instituty, kde potom "chca-nechca" ty věci dělají amatéři nebo lidé v těchto věcech nevyškolení. To se děje u nás a následky vidíme všichni.

A druhá věc, která v tom statutu krizového štábu je, že je povinnost ustavit minimálně dvě pracovní skupiny. První se zabývá tím, aby se správně zabezpečil nákup a dostatek materiálu, který může být potřeba, a druhá je, aby bylo koordinováno informování veřejnosti a jiných nižších složek veřejné správy. Ty dvě skupiny, pokud je ústřední krizový štáb aktivován, musí vzniknout. Kdyby se tohle stalo, polovina problémů, kterým se dnes divíme, že sportovní klub ano a ti ne a tak dále, by nebyla, protože normální profesionálové, vychovaní v této zemi, vycvičení v této zemi, k tomu vyškolení a připravení, takzvaně zasednutí v těch startovacích blocích, nejsou ke své práci puštěni, protože to dělají úplně jiní lidé z důvodu toho, že není akceptováno to, co tady dlouhodobě bylo v krizovém řízení nastaveno. Zároveň ti samí lidé, kteří to neakceptují, říkají, jak je bezvadné, jak máme výborný integrovaný záchranný systém. To nemá logiku, to jde proti sobě. Já nerozumím, proč se bráníme používat nástroje, které máme k dispozici a které by významně pomohly ještě lépe překonávat tu situaci, se kterou se dnes potýkáme. Děkuji za pozornost.