Návrh usnesení Senátu k zákonné možnosti omezení aktivního volebního práva

22.07.2020

Praha, 25. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:25:40 - 18:29:26:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já k tomu, co tady zaznělo, mám jenom takovou jednu poznámku. Přiznám se, že vůbec nerozumím, proč někdo tu diskusi o tom, že by bylo možné někoho zbavit výkonu volebního práva, nikoliv toho volebního práva, ale výkonu volební práva rozpoutal. Proč využil toho, že v zákoně je napsáno, že tedy existuje možnost někomu zabránit ve výkonu volebního práva k tomu, aby znovu tady eskaloval ty obavy z pandemie a z COVID-19 atd. Já to považuji za nezodpovědné, a, řekl bych, i hloupé. Já si myslím, že k tomu bychom měli směřovat to naše usnesení. Říci si, že pokud dneska je svobodná volba pilířem demokracie a pokud dneska nám na něčem záleží, tak je to, aby, kdo může, šel volit a měl možnost jít volit. Pokud dneska se vláda k možnosti jít volit nějak vyjadřuje, tak by se měla vyjadřovat tak, v zájmu nás všech, že udělá všechno pro to, aby bylo možné jít volit. To znamená, provést, realizovat to volební právo tím, že ho vykonám. To mi na tom připadá nejvíc nebezpečné, že někdo tady zase straší tím, že by se mohlo stát, že bude ohrožen jeden z pilířů toho, na čem je demokracie založená, a to je, že můžete jít svobodně, a pokud to jen trošku jde, volit. To vidím jako největší nebezpečí těch různých vyjádření, která k tomu zazněla. Následně byla zesilována zejména některými médii, takže to je k tomu ode mě.

K tomu samotnému usnesení, souhlasím s panem senátorem Dienstbierem, že nehrozí, byť úplně nesouhlasím s tím, že to vláda přiznala, ale nehrozí, že přiznala, že nemohla odložit sama o sobě volby. Ona to potom napravovala, ale pokud si přečteme tu důvodovou zprávu, proč to napravuje, tak to tam moc nepřiznává, protože k tomu, aby se člověk k něčemu přiznal, potřebuje odvahu a schopnost přiznat si, že vždycky nemusí mít pravdu. Což nám u této vlády někdy tedy, zejména u některých jejích členů, docela chybí. Aspoň mně to tam chybí. Ale souhlasím s tím, že ten bod III. v tom nově rozdaném návrhu na usnesení je nadbytečný. Já osobně se zdržím v případě, že o něm budeme hlasovat. Byl bych rád, kdybychom o něm hlasovali odděleně. Co se týká toho slovního spojení "s krajskou hygieničkou", věřím, že pokud někdo bude hledat řešení toho, jak se dá volit, tak to nebude jenom ve spolupráci s hlavní hygieničkou, paní navrhovatelko. Nebude to jenom ve spolupráci s hlavní hygieničkou, proto navrhuji, aby to tam celé vypadlo. Aby tam bylo "vyzývá vládu a ministerstvo vnitra, aby bezodkladně připravila řešení", protože ona to bude dělat se spoustou jiných odborníků. Možná i hasiči a tak dále. Nedávejme tam, s kým má nebo nemá spolupracovat, protože to vypadá, jako kdyby s těmi ostatními spolupracovat nemohla. A nebude tomu tak. Takže tolik můj návrh na úpravu toho usnesení. Děkuji.