Návrh usnesení Senátu k zapojení Taiwanu do zasedání, mechanismů a činnosti WHO, UNFCCC, ICAO a Interpolu

11.05.2022

Praha, 25. schůze Senátu


Návrh usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO), Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Interpolu

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:35:04 - 15:40:05:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo zahraničního výboru, vážené kolegyně, kolegové, já jednak chci poděkovat výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za předložení toho usnesení, protože skutečně je to tak, že ochrana demokracie a svobody se netýká pouze té nejvíce ohrožené země, ale týká se i spousty dalších zemí. A my bychom měli mít pořád schopnost se na tyto skutečnosti podívat i z toho širšího pohledu. Rozhodně v tomto širším pohledu hraje ten indo-pacifický region velmi významnou roli. Je potřeba se také k té tamní situaci vyjadřovat a těch několik málo demokratických zemí, které se v tomto regionu vyskytují, podporovat. Jednou z nich je stoprocentně a rozhodně Taiwan. Já se pokusím alespoň na pár příkladech dokladovat to, co tady obecně řekl pan předseda zahraničního výboru Pavel Fischer. Mám tím na mysli některé ukázky rozvíjející se hospodářské spoluprace. Byť je to, předpokládám, většinově známo, tak taiwanská firma, nebo firma taiwanského investora v ČR Foxconn je dneska druhým největším exportérem v České republice.

Dále dochází k tomu, že se výrazně zvyšuje vědeckovýzkumná spolupráce mezi taiwanskými a českými vysokými školami. A také se úspěšně rozvíjí možnost vzniku a fungování taiwanských bank, nebo aspoň jedné taiwanské banky v České republice. Což jsou všechno kromě jiného i výsledky toho, že jsme v nějakém okamžiku rozhodli o těsnější spolupráci našich podnikatelských subjektů s podnikateli na Taiwanu.

Věc, o které se příliš nemluví, ale je podstatná a v některých případech pro nás může být, byť si to úplně nepřeji, znovu důležitá, je pomoc Taiwanu v okamžiku pandemie s výrobou místních roušek. Díky aktivitě Taiwanu došlo k tomu, že dneska český stát disponuje jednou linkou na výrobu roušek, kterou má k dispozici. V současné době ji díkybohu nepotřebujeme, protože roušky není potřeba nosit, ale jsme schopni v okamžiku, kdy by to bylo potřeba, tak aspoň – jsem o tom přesvědčen – jako český stát zahájit výrobu roušek poměrně veliké množství. Právě díky tomu, že máme od země Taiwan darovanou linku na výrobu roušek.

Rovněž tak potom vznikly spoluprace na úrovni podnikatelských subjektů, které by měly vést k tomu, že je možnost potom v případě potřeby ochranné zdravotnické pomůcky vyrábět. Druhá věc, kterou jen připomínám, v okamžiku, kdy došlo na jižní Moravě k tornádu a k velkým majetkovým a dalším škodám, tak z Taiwanu přišel dar ve výši 6 milionů Kč, který pomohl tomu, že zejména v oblasti školství byly některé investice realizovány i díky tomuto daru.

Třetí věc, kterou si dovolím zmínit, je, že ve spolupráci s naším ministerstvem zahraničních věcí Taiwan daroval 1,5 milionu dolarů právě na pomoc a podporu Ukrajiny. A to jsou opět věci, které jsou velmi důležité. Nezanedbatelná je také spolupráce s Taiwanem v oblasti kyberbezpečnosti.

Tohle všechno tady říkám proto, abychom věděli a abych tady mohl také deklarovat, že spolupráce s Tchaj-wanem není jen o nějakých slovech, ale že se i realizuje. A kdyby nebyl covid, tak by byla ještě mnohem úspěšnější, než je tomu doposud. A o to více vzhledem k těmto aktivitám Taiwanu je nepochopitelné, že nemá ani statut pozorovatele v těch organizacích, které tady byly zmiňovány. Zvláště v případě Světové zdravotnické organizace je to naprosto nepochopitelné. A myslím si a věřím, a mám také takové zprávy, že Ministerstvo zdravotnictví ČR bude podporovat statut Taiwanu alespoň jako pozorovatelské země v rámci WHO.

Tolik jenom stručně ode mě k tomu návrhu na usnesení. Věřím, že ho tady podpoříme, protože je to nejen ve prospěch Taiwanu, ale ve prospěch České republiky, aby se ta spolupráce nadále rozvíjela. Děkuji.

Přílohy