Návrh zákona o dráhách

30.10.2019

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 137)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:30:07 - 18:31:12:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já jsem se jen přihlásil proto, abych akcentoval ta vystoupení, která tu měli kolegové, pan senátor Bek a Wagenknecht. Jsou z toho důvodu, že bych, pane ministře, teď mluvím sám za sebe a možná nejen za sebe, rád uvítal vaši reakci ještě v rámci obecné rozpravy, protože nám opravdu není jasné zejména v případě připomínky pana senátora Beka, jak to tedy je myšleno, protože pokud by to skutečně znamenalo, že každý strom, který může padnout, má výšku 30 metrů, bude vykácen, protože opravdu může padnout, a začnou tímto slepým způsobem úředníci fungovat, tak nám vzniknou kolem dopravních koridorů 30metrové pásy po obou stranách, kde nebudou stromy, protože je nechali vykácet, neboť hrozí, že by teoreticky, kdyby přišla vichřice nebo něco jiného, mohly padnout na trať. Takže opravdu bych uvítal, kdybyste ještě v rámci obecné rozpravy vystoupil a řekl k tomu názor druhé strany, respektive názor navrhovatele či předkladatele. Děkuji.