Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o elektronických úkonech

21.07.2011

Praha, 10. schůze Senátu, čas 18:33:19 - 18:36:02 a 19:06:08 - 19:09:26


Praha, 10. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 139)

čas 18:33:19 - 18:36:02:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nemám informace, zda mohu přednést společnou zprávu za oba výbory, proto se omezím na komentář za výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Vzhledem k tomu, co zde bylo řečeno, bude má zpráva poměrně stručná. Náš výbor se pečlivě zabýval návrhem zákona a potvrzuji, že obsah zákona lze rozdělit na tři části. První se týká Czech POINTu, druhá se týká možnosti využití rozhraní internetového bankovnictví pro další internetové aplikace a třetí možnost je volat na účet volaného nebo posílat dopis na účet toho, kdo chce, abychom mu dopis poslali.

To, čím se výbor zejména zabýval, je věc, kterou už tady pan předkladatel naznačoval – zda úpravy zákona jsou nutné, zda nejsou příliš široké a zda nejdou nad rámec toho, co je v naší společnosti potřeba. Po poměrně podrobné diskusi, ve které jsme se například dotazovali, zda není ohrožena gesce ministerstva vnitra nad portálem veřejné správy a zda by případně kromě seznamu datových schránek ještě bylo možné také zveřejnit identifikátory datových schránek, jsme dospěli k názoru, že zákon nakonec je přiměřený a dostatečně konzervativní a přijali jsme usnesení, které jste obdrželi. Usnesení bylo přijato šesti hlasy pro a jeden se zdržel. V tomto usnesení výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný zákon ve znění postoupeném PS Parlamentu ČR a určuje zpravodaje výboru Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Tolik ode mne na úvod. V tomto okamžiku považuji svou prvotní roli za splněnou.

čas 19:06:08 - 19:09:26:

Vážená paní předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili jedna senátorka čtyři senátoři. Jen velmi stručně tu rozpravu shrnu.

Některé věci budu říkat docela s rozkoší. Především vás chci upozornit, že pan senátor Kubera zopakoval tu historii – nechce přijít o výkon státní správy a je mu to hrozně líto, protože kdyby přišel o ty peníze, které vybírá, tak já nevím, jestli na té státní správě ty samosprávy vydělávají nebo prodělávají. Dneska to vypadalo, jako kdyby vydělávaly, protože samozřejmě pokud někdo může odstranit monitor, který vyřizuje Czech Point, tak samozřejmě ten úředník bude říkat něco jiného. Takže v tom se musí udělat pořádek, a buď chceme to nebo ono, ale vydělávat a nemít státní správu, to nejde. Buď uděláme a máme ji, nebo část dodají banky a potom ti úředníci budou dělat něco jiného. Takže to je komentář k příspěvku pana senátora Kubery.

Co se týče pana senátora Pešáka, tak jak to bylo shrnuto – ano, je to přesně tak, datové schránky do této doby nebyly dostatečně využity a kromě toho i proto přichází tento zákon, aby tady vznikla jakási další možnost jejich použití, ten zákon tady je. Samozřejmě souhlasím s tím, že tam budou vždycky nějaké nedokonalosti. Já se k tomu potom na konci svého vyjádření jako zpravodaj ještě vrátím.

Co se týká těch vyjádření, která se týkají ochrany osobních údajů apod., jenom jednu poznámku - nevím, jestli máme bankám méně věřit než České poště nebo některým obecním úřadům. Řekl bych, že si navzájem tyto instituce nemají moc co vyčítat. Osobně moje zkušenost je taková, že z nich osobní údaje neunikají, že unikají z instituce, která je myslím Policie ČR, a tam Czech Pointy předpokládám nebudou.

A co se děje, je to, že vždycky když vznikl automobil, tak jezdil rychlostí 30 km/h a byl nebezpečný, pak automobil zrychlil a byl více nebezpečný, zase byla vydána další bezpečnostní opatření. S elektronizací je to velmi podobné. Buď řekněme, že nechceme mobily, že nechceme žádná zařízení, že nic nebudeme dále rozvíjet a využívat. A pak všechny takovéto zákony zahoďme. Anebo půjdeme cestou, kdy se budeme určitým způsobem elektronizaci podporovat, samozřejmě přiměřeným způsobem. Ale postavit se k tomu, jak někteří ekologové k některým stavbám, není možné, nikam to nevede. Toto všechno zvažoval – já to říkám jako zpravodaj – výbor a nakonec doporučil přes všechna "ale" ten zákon přijmout. Je na vás, co uděláte vy.

Přílohy