Návrh zákona o místních poplatcích

22.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 139)

čas 12:42:40 - 12:47:54:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já si k tomu zákonu také dovolím pár poznámek. Úplně na úvod, byť to tady už asi dvakrát zaznělo, je možné a není problém, aby v dané obci se žádné poplatky neplatily. Všichni to víme. Stačí nevydat vyhlášku. A nyní k tomu, co tady zaznívá v některé argumentaci, která se přiznám, že mi nepřipadá úplně férová.

Někteří říkají, nezvyšujme poplatky. A my nezvyšujeme poplatky, ale zvyšujeme, jak to říkal pan ministr jenom horní hranici možného vyměření poplatků. Dále říkají někteří tady, když to uděláme, tak automaticky všichni půjdou na horní hranici a zároveň říkají, ale nebojte se, u nás ne, my jsme ti jediní osvícení z Teplic nebo z Bohumína, kteří to neudělají. Všichni ostatní si buďte jisti, že to udělají. Určitě to zvýší na tu horní hranici, a my jim to nesmíme zakázat, ale nebojte se, my to neuděláme. My to víme, že to tak nepatří. To je přece protimluv jako hrom! Já jsem ten chytrý, já vím, jak to mám udělat a poradím si i s 30, 40, 60 korunami, ale pozor, na ty ostatní je potřeba dát pozor! Ti zdaleka tak osvícení nejsou! Ty je potřeba pohlídat! Dejte si bacha, nezvyšujte je!

To přece je absurdní argumentace, říkat, že já vím, jak to patří a já vím, jak je to dobře a já si to pohlídám. A jiným říkat, oni to nevědí, proto jim to radši zregulujme. To je věc, která mě velmi zlobí a myslím si, že takto bychom argumentovat jako senátoři neměli. Druhá věc je z opačného konce. Já s tím hlasováním nemám také problém a při hlasování ve výboru jsem se zdržel hlasování. A vysvětlím teď proč. A mluvím k ministerstvu financí. Já jsem se zeptal, a jak vy víte, že je potřeba zvýšit horní hranici? Odpověď byla, chce to Svaz měst a obcí. A moje otázka na ministerstvo financí byla, a kolik dneska obcí, respektive kolik obyvatel v těchto obcích je zatíženo nejvyšší hranicí možného vyměřeného poplatku? Odpověď byla, my nevíme.

Takže vy nevíte, ministerstvo financí, bývalé nebo současné, kolik obcí využívá nejvyšší hranice, a přesto pouze na základě vyjádření Svazu měst a obcí říkáte, je to potřeba zvýšit? Tak proboha, jestli tu něco chceme, tak to dělejme pořádně, udělejme si statistiku, pane ministře, a poté, co si uděláme statistiku, tak potom řekněme, my si myslíme, že požadavek Svazu měst a obcí, případně dalších je oprávněný. Nebo si myslíme, že není oprávněný a nestrkejme do zákona věci, které potom jsou z různých důvodů zpochybňovány. A to je můj problém s tím zákonem. Já si nejsem jistý, že ministerstvo financí – a pečlivě jsem si přečetl důvodovou zprávu. Opravdu má v ruce argumenty pro to, že to je potřeba?

Opravdu si tím jistý nejsem, protože nevím o tom, že by některé obce volaly, prosím vás, my už máme tolik turistů v té obci, že je potřebujeme regulovat. Potřebujeme poplatek 40 Kč, vjezd 60 Kč. Tam to v té důvodové zprávě není. A je to chyba a je to důvod, proč já se zdržím hlasování.

Teď poslední dvě věci. Velmi chci poděkovat panu kolegovi Malému za to, jak vysvětlil poplatek ze psů. Já znovu upozorňuji případné milovníky psů, kteří nás poslouchají, i když zůstane ten zákon, který dnes platí, tak to, co je tam napsáno, je užší než to, co je možné. Ten současný zákon říká, že nejsou zpoplatněny útulky zřizované obcí, nález nejvyššího soudu říká, že nejsou zpoplatněné žádné útulky zřizované obcí i případně někým jiným, protože ty nejsou držiteli psa.

To je jedna věc, kterou tady opakuji, omlouvám se a děkuji znovu panu kolegu Malému. Druhá věc, kterou tady řeknu – a říkal ji tady prostřednictvím pana předsedajícího pan kolega Vícha, a já mluvím k němu. Kdyby si pořádně přečetl tu změnu, kde tvrdí, že osvobozeny od poplatků nejsou osoby bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, tak by zjistil, že tam je napsáno "osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP". ZTP znamená zdravotně těžce postižený. Takže zřejmě to bude trošku jinak a zřejmě to nebude tak, že ten člověk, co to psal, vůbec nepřemýšlel o tom, jestli bezmocné, případně těžce zdravotně postižené vyčlenit, ale naopak, došlo zřejmě k duplikaci té věci, a proto se domnívám, že to bylo vypuštěno. Možná, že nemám pravdu, ale velmi bych se divil a nehodlám takto úředníky ministerstva financí podceňovat. Děkuji za pozornost.

Přílohy