Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

17.04.2020

Praha, 20. schůze Senátu


(Tisk č. 243)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:55:24 - 13:59:44:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já tedy chci zejména velmi poděkovat našemu ústavněprávnímu výboru, v čele s váženým panem předsedou, za to doprovodné usnesení, neboť ho považuji za velmi závažné, velmi bych si přál, moc bych prosil, pokud by ho vláda mohla vzít vážně, protože si myslím, že jedna z věcí, která hrozí v případě krizových stavů, je, že vláda má tendenci vlastně pracovat a rozhodovat bez parlamentní kontroly, což se na první pohled může jevit jako efektivní, rychlé a všem prospěšné, ale z dlouhodobého hlediska potom takové počínání může být velmi neprospěšné, až pro svobodu a demokracii v dané zemi škodlivé. Já jsem se přihlásil jednak proto, abych tedy ústavněprávnímu výboru za to usnesení poděkoval, poté také proto, abych ho doplnil některými dalšími činy, o kterých si myslím, že jsou rovněž na hranici toho, co by vláda, byť v krizovém stavu, měla dělat, resp. neměla dělat, aniž by se poradila nebo přímo si to nechala odsouhlasit parlamentem či jinými institucemi.

To, co mě v poslední době velmi překvapilo, bylo rovněž rozhodnutí ministerstva vnitra, které omezilo rozsah jednání obecních a krajských zastupitelstev. To znamená, v rámci rozhodování o tom, jak mohou zastupitelstva zasedat, nebylo pouze to, jak mohou být blízko u sebe, jakým způsobem mají komunikovat, což bych byl třeba ještě schopen pochopit, ale bylo tam opět rozhodnutí, o čem mohou nebo nemohou rozhodovat, což jsem přesvědčen, že je výsostnou pravomocí obecních a krajských zastupitelstev, dokonce zaručenou čl. 8 Ústavy. Následně se to potom změnilo tak, že to omezení bylo odstraněno, já za to chci poděkovat, ale zároveň chci říci, že bylo odstraněno až poté, co k tomu byla vznesena na jedna připomínka.

Třetí věc, kterou chci zmínit, je, že pokud v krizovém stavu vláda dělá nějaká rozhodnutí, např. že chce vyhlásit stav nouze, tak je potřeba, aby svá rozhodnutí odůvodňovala, aby vysvětlovala, proč tak činí, za jakým účelem tak činí, o co je opřeno její rozhodování. To všechno potom zvyšuje důvěru v vládu, zvyšuje to důvěru v konání vlády, zvyšuje to důvěru v to, jak funguje náš parlamentní systém.

Já toho využívám v rámci tohoto bodu, kde se jednoznačně stalo pochybení, které tady velmi dobře pojmenoval a vysvětlil pan předseda ústavněprávního výboru Antl, chtěl bych velmi požádat a poprosit, aby se to již neopakovalo, aby se velmi dbalo na to, aby při ochraně zdraví a životů lidí také zároveň nebyla zanedbávána ochrana svobody, demokracie a základních principů, na kterých je naše demokratická společnost založena. To znamená, tolik ještě můj dodatek k tomuto bodu, prosím, abychom usnesení přijali, prosím, aby vláda si z toho vyvodila ty důsledky, které je potřeba z toho usnesení vyvodit. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:09:06 - 14:09:48:

Já mám jenom faktickou poznámku k tomu, co říkal pan 1. místopředseda. Já dokonce, i když připustím to, že to nešlo udělat tím rychlým návrhem zákona, kterého jsme se dočkali dnes, jsem rád, že je to tímto způsobem ne zhojeno, ale napraveno, tak upozorňuji ještě na jednu věc, kterou možná chtěl říct pan senátor Antl, a to je, pane ministře, to, že ani v té důvodové zprávě, kterou my si čteme u tohoto návrhu zákona, nepřipouští ministerstvo vnitra, že by udělalo jakoukoli chybu. To je neuvěřitelné, to bych řekl, že mně osobně vadí málem více, než to, že v nějakém okamžiku jste ty volby odložili. Mně vadí to, že vy jste potom nepřiznali, že jste se chovali jiným způsobem, než bylo správné.