Návrh zákona o směnárenské činnosti

22.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona o směnárenské činnosti (Tisk č. 140)

čas 16:18:43 - 16:23:23:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já mám pouze dvě takové připomínky, které mi nebrání, abych zákon jako celek podpořil, ale využiji toho, že je přítomen pan ministr a případně mu ty připomínky předám, aby, až se bude dělat případná novela zákona, na ně bylo pamatováno.

Připomínky se týkají § 13, který se nazývá Informace před provedením směnárenského obchodu. Týkají se přímo praktické činnosti směnárníků. § 13 v odst. 1 říká, že provozovatel sdělí zájemci, což je klient, s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace uvedené v odst. 2.

A tyto informace musí být zájemci sděleny v textové podobě určitě a srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. První věc je, že dle mého názoru není jasné, co je v textové podobě, případně bych chtěl na panu ministrovi, aby to vysvětlil, zda to stačí tím způsobem, že to klient uvidí na obrazovce terminálu, jestli to už je textová podoba, nebo není, nebo zda textová podoba je pouze materiál vyhotovený písemně.

Pokud budu předpokládat, že případně stačí i obrazovka, tak informace, které se má klient dozvědět, jsou trojího druhu. První informace jsou informace o provozovateli, kde se chce, aby směnárník provozovatele informoval v předstihu o obchodní firmě nebo názvu anebo jméně a popř. jméně a příjmení, adrese sídla a třetí věc je identifikační číslo osoby. Můj názor je, že kdyby navrhovatel zákona více nad tím zákonem hloubal, že nebyl žádný problém, aby tyto povinnosti, které jsou součástí odstavce dvě pod písmenem a) byly zapracovány do § 10 odst. 3, kde je napsáno, co musí provozovna obsahovat. Musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem provozovatele a paradoxně tam nejsou ty další věci, které potom stejně směnárník musí sdělovat, a kdyby to bylo zařazeno do označení provozovny, tak tím pádem je to zajištěno a problém, jak to potom směnárník má udělat, nemusí on vymýšlet. On to stejně zřejmě tak udělá, že to dá k označení provozovny, ale už je to na jeho libovůli a bude to prostě nejednotné.

Podobně je to s částí c) odst. 2 paragrafu 13, kde zájemce má dostat jednak informace o právu zájemce podat stížnost orgánu dohledu a název adresa sídla tohoto orgánu. To se má dozvědět v rámci té operace. A druhou věc, kterou se má dozvědět v rámci operace, to znamená té směny, je informace o právu zájemce podat návrh orgánu mimosoudního řešení sporu mezi zájemcem a provozovatelem a název a adresa sídla tohoto orgánu. Zase dost dobře si nedovedu představit, že mu to bude směnárník ukazovat na obrazovce nebo někde jinde. Zase je to úplně stejný případ, analogický tomu, co jsem říkal předtím. Máme tady zase § 11 a § 11 říká, co má obsahovat kurzovní lístek. Kdyby ke kurzovnímu lístku, který se tiskne nebo případně je tam k dispozici, bylo ještě za a), b), c), d), e), co má všechno obsahovat, ještě přidáno to, co je zase za c) v jiném paragrafu, tak by to tam bylo. Bylo by to bez problémů, bylo by to stále k dispozici a nevznikaly by problémy s tím, jak to směnárník bude řešit. Většina z nich asi přijde na to, že to stejně bude tisknout na kurzovní lístek nebo dávat na kurzovní lístek, ale je to zase docela nesourodé.

To jsou moje dvě praktické připomínky, které vznikly při debatě se směnárníky, kteří ten zákon studovali. Jinak k němu dle mých informací nemají žádné zásadní připomínky, ale je škoda, že někdo se s nimi takhle jako praktiky možná před navržením toho zákona nepobavil.

Přílohy