Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

21.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 150)

 

čas 11:01:35 - 11:02:31:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, k předchozím vystoupením bych si dovolil dodat jenom tolik, že z nich je evidentně vidět, že v tomto zákoně jsou chyby a jsou tam chyby, které uznává i předkladatel, to znamená ministerstvo zemědělství.

Byl bych velmi rád, kdyby pan ministr například ještě v průběhu nebo alespoň na konci při svém závěrečném vystoupení vysvětlil opravdu velmi podrobně, proč chce, aby zákon, který obsahuje chyby, byl schválen, co je tak důležitého v tomto zákonu, co nesnese odkladu, aby byl zákon nejdříve opraven a teprve potom v podobě, která chyby nebude obsahovat, schválen.

Přílohy