Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě

12.10.2011

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě (Tisk č. 184)

čas 10:40:46 - 10:42:49:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, jenom dvě nebo tři poznámky.

První, pokud tady mluvil pan kolega senátor bývalý hejtman Juránek, tak mluvil z praxe. Naprostou většinu věcí, které říkal, potvrzuji. Vy to, prosím, zkuste vzít jako realitu, která platí a která je skutečností, ať bychom si přáli cokoliv jiného.

Druhou věc, kterou chci říct, a která tady takhle úplně ještě nezazněla – já neznám krajskou reprezentaci a neznám žádnou zdravotní záchrannou službu, žádné stanoviště, kde by nechtěli přijet, jak je to možné, co nejdříve. Všichni chtějí přijet co nejdříve. V tomto smyslu mi připadá absurdní si myslet, že když dáme do zákona 20 minut místo 15, že se něco změní. Nic se nezmění. Lidé se přece budou snažit přijet včas, co možná nejdříve, a životy zachraňovat.

Já vás ubezpečuji, že pokud např. na Vysočině, a jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v jiných krajích, se stane, že do místa 1 nebo 2 km vzdáleného, i v současné době přijede záchranka třeba za 13 minut, tak je to velmi pečlivě šetřeno a lidé jsou velmi pečlivě prověřováni, proč přijeli až za 13 minut, byť to bylo v limitu. Tak toto funguje. A je úplně nesmyslné si myslet, že to ovlivníme nějakými minutami v zákoně. Tady jenom tím zákonem dáváme věci do reálné skutečnosti a stavíme jak to v některých případech; v 16, 10, 6 procentech, funguje. To jsou moje dvě poznámky.

Přílohy