Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

16.08.2012

Praha, 25. schůze Senátu


Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (Tisk č. 396)

čas 18:11:05 - 18:15:13:

Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Já také jenom velmi stručně pár poznámek.

První – řekl bych, že velmi dobře se kritizuje těm, kteří nenesou odpovědnost za to, jak to bude se zadlužením naší země vypadat. A v tomhle směru je na tom vláda podstatně jinak než opozice. Druhá věc – ten zákon, který dneska probíráme, je zákon, který je podáván v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Jinými slovy – snahou této vlády je postupně snížit schodky zadlužování, to znamená ne samotné zadlužování, ale aspoň rychlost zadlužování.

Může tady být skupina lidí, která si myslí, že zadlužování není potřeba zpomalovat, že se klidně můžeme zadlužovat třeba i rychleji. Pak samozřejmě argumentuje jedním způsobem. Pak tady může být druhá skupina lidí, která si myslí, že rychlost zadlužování je třeba zpomalit. A pak je potřeba říci, jak to uděláme. A tady jiný návrh, než zvýšit DPH o 1 % nezazněl. A pokud tady někdo jiný návrh nemá a zároveň říká, že nechce, abychom se rychleji zadlužovali, tak to úplně nemá logiku.

V této souvislosti chci ještě poznamenat, že návrh nezabývat se znamená schválit bez rozpravy. A teď to byly ty poznámky, které popisují tu situaci, ve které se nacházíme a kde buď tu odpovědnost, která nepřináší popularitu, přijmeme, vezmeme na sebe, nebo ji na sebe nevezmeme a pak zůstaneme možná, aspoň krátkodobě, více populární.

Teď některé otázky na pana ministra, aby si nemyslel, že úplně bezvýhradně s tím, co navrhuje souhlasím. První věc je, jestli má vláda nějaký koncept, jak tedy v uvozovkách zabránit dalšímu spoření obyvatel? Protože to je problém. A pan ministr by řekl, že je nepřiměřeně vystrašil. Vystrašil na příklad moji manželku! A ta také dneska nechce, abych chodil do hospody každý den a utrácel tam. Takže je to velký problém. A nemyslím si, byť se tomu někteří smějeme, že to je úplně jednoduše řešitelné, neboť skutečně obyvatelstvo se chová velmi rozumně. Rozumněji než mnohé úřady a instituce, které my dneska řídíme.

Druhá věc – a to si rýpnu, to si neodpustím – je, že pokud tady pan ministr mluvil o podivných květnových výsledcích, tak my jsme mu tady v Senátu navrhovali – a dokonce jsme to schválili, aby podivné květnové výsledky nenastaly. Pan Pakosta, protože jsme byli spolunavrhovatelé, na to kýval, pan ministr se k tomu postavil v Senátu neutrálně a následně v Poslanecké sněmovně byl náš návrh přehlasován, protože Poslanecká sněmovna to ví lépe než my, a v tom okamžiku to došlo nyní nazpátek, protože boží mlýny tady zamlely poměrně rychle, k tomu, že máme podivné květnové výsledky. Takže to jsou jenom zájmy - včetně levice, která pro to také tenkrát hlasovala, můžeme pochválit.

Poslední poznámku, kterou mám, byť samozřejmě není zásadní, ale upozorňuji, kdyby tento návrh změny zákona nebyl schválen, tak potom se asi o 2 miliardy sníží plánované celkové navýšení příjmu obcí. Aby nám to všem bylo jasné, protože ten náš zákon s tím alespoň částečně souvisí.

Úplně na závěr chci říct ještě jednu. Já díky zvláštnímu návrhu mého kolegy pana senátora Kubery jsem nakonec hlasoval pro to, abychom se tím nezabývali. Na rozdíl od pana kolegy Pakosty se na sebe zlobím již teď.

Přílohy