Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci

29.04.2021

Praha, 10. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (Tisk č. 73)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:31:33 - 10:33:49:

Já jsem měl dvě věci. Jednu za mě řekl pan předseda Láska, já s ním souhlasím. Je otázkou, jestli nemáme vyhlásit přestávku do té doby, než pan ministr dokouří. Když mě poprvé informoval, že jde pryč, tak to říkal z úplně důvodu než z toho, že by šel kouřit, což jste asi většinou pochopili. Takže to je jedna věc. Skoro si dovolím tu přestávku... Nebo ne ?dovolím?, tu přestávku navrhuji do té doby, než se dostaví nazpátek, aby měl čas tedy zregenerovat své síly. Ale předtím, než tu přestávku, pane předsedající, prosím, vyhlásíte, tak ještě druhou věc. Ta se týká toho vystoupení, které tady měl pan kolega, vážený senátor Hraba. Já nechci být advokátem Advokátní komory a jejího vedení, nic o ní nevím. A jedinou věc, kterou chci zdůraznit, abych řekněme zdůraznil to, co říkal i pan senátor Nytra. Víte, velmi nedobře funguje například Fotbalová asociace ČR nebo problémy s tím, jak to funguje, má i Český olympijský výbor atd., atd., to jsou všechno organizace, které nefungují, jak mají. A já si zkrátka nemyslím, že naším účelem a je povinností a že by se Senát měl chovat tak, že toto bude nějakými zákony řešit. To bychom se dostali do situace přece, proti které Senát vždycky vystupoval, a to je to, že se nebude míchat do těch věcí, které mu nepřísluší. A pokud některé, řekněme samosprávné, instituce, některé prostě profesní svazy si nejsou schopny ty věci samy vyřešit, tak musí to potom někde vyhřeznout a nějakým způsobem ti lidé musí najít v sobě odvahu nebo organizační talent nebo cokoliv jiného, aby následně to si dali sami do pořádku. Není podle mého názoru správné, pokud to my za ně začneme dávat do pořádku, protože tam hrozí, že potom budeme chtít všechno dávat do pořádku. A když potom nějaké vedení nebo nějaká instituce, která všechno chce dávat do pořádku, tak potom může chtít, aby potom měla někde nějakou vedoucí úlohu apod. Takže já velmi prosím, abychom v tomto byli velmi střízliví. Děkuji.