Návrhy závěrů zasedání ER

15.12.2021

Praha, 18. schůze Senátu


Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. - 17. prosince 2021 (Tisk č. 177)

 

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:54:09 - 15:02:24:

Vážený pane předsedající, vážené senátorky, senátoři, já se tedy zkusím vyjádřit k těm námitkám, které tady zazněly jednak k tomu bodu 3, jednak k tomu bodu 5. S tím, že si nemyslím, že je úlohou politiků, aby určovali, která technologie se bude vyvíjet rychleji, a která pomaleji. Který proud je hlavní, a který proud hlavní není. Kdyby tohle to politici dělali dříve, tak dodneška nemáme parní stroj. A možná potom ani elektrickou lokomotivu, ani různé jiné vynálezy, protože třeba parní stroj v době svého vynálezu měl 5% účinnost, to znamená 95 % energie, a tím pádem i obrovské množství emisí, šlo do vzduchu. A přesto to potom dopadlo všechno jinak. A v nějakém okamžiku, kdy se ukázalo, že parní stroj už nemůže zvyšovat svoji účinnost, protože je rovna maximálně účinnosti Carnotova cyklu, tak přišly spalovací motory a potom další a další. Já k tomu, co tady zaznělo, řeknu jenom prvně pozitivní věc. U té trojky, že Česká republika je vzhledem ke svým geografickým podmínkám schopna splnit výše zmíněné závazky pouze při možnosti dalšího využití a rozvoje jaderné energetiky, řeknu dvě věci, že si myslím, jestli by to pak předkladatel akceptoval, aby tam bylo, že Česká republika je i vzhledem ke svým geografickým podmínkám. A to ?i ke svým geografickým podmínkám? říkám proto, že samozřejmě já, když řeknu, že nejsem schopen dneska dojet z Prahy do Telče dříve jak za hodinu a tři čtvrtě, tak to je pravda, a zároveň to pravda není. Protože kdybych si pronajal vrtulník a zaplatil ho, tak budu v Telči z Prahy dříve než za hodinu a půl, ale zaplatím takové peníze, že v tom okamžiku přijdu o dům, který budu muset prodat, a o další věc. A to říkám proto, protože je samozřejmě možné, abychom možná bez jaderné energie splnili, bez jaderné energetiky splnili ty závazky v současné době, ale potom bychom za to mohli zaplatit prostě různými dalšími věcmi, jako je sociální nesmír nebo jako je vysoké zadlužení apod. Protože bychom něco museli nakupovat. To znamená, pokud tady někdo formuluje, že toho nejsme schopni, tak zároveň počítá, že toho nejsme schopni, pokud chceme, aby ta země normálně fungovala a byl tady řekněme na rozumné úrovni vyvinut i ten pilíř sociální, a ten pilíř hospodářský nebo ekonomický. Tak je to myšleno a takhle já to chápu. Samozřejmě můžeme udělat to, že všude dáme fotovoltaické panely a že všude, kde to je trochu možné, postavíme větrníku, kde potom zásadním způsobem snížíme kvalitu života z různých jiných důvodů. A právě ta vyváženost věcí je dána tím, že necháme tomu volný průběh a nebudeme říkat, co je, a co není hlavní proud. A budeme se snažit dívat na to, co se vyplatí a co je možné, a co se nevyplatí a co není možné. Jinak upozorňuji, že nad rámec toho, co říkám, že v současné době pokud chcete stavět větrníky, tak musíte vyrábět ocel. A musíte vyrábět beton. A ten beton musíte lít do země, aby ta ocel se mohla do toho betonu zasadit a potom se točit. A až se dotočí, takže potom zase s tím musíte dělat další věci. Dále pokud ty větrníky postavíte po celé zemi, tak je musíte propojit nějakými dráty. A potom, že musíte tu energii ukládat. A že ji ukládáte do baterií. A že v těch bateriích jsou těžké kovy. A že ty kovy se dneska těží úplně někde nikde než v České republice. A že se těší tam, kde Evropská unie nemá téměř žádný vliv, protože ten vliv má úplně někdo jiný. A že to souvisí s významným bezpečnostním rizikem s tím souvisejícím. Zrovna tak je to u fotovoltaických panelů, které vyrábí úplně někdo jiný z naprosté většiny procent, než je Evropská unie. A to jsou všechno věci, které někdo musí sečíst, podtrhnout a pak vznikne věta, která je a není pravdivá. Ale jestliže není pravdivá, tak není pravdivá za předpokladů, které jsou pro tuto zemi velmi nevýhodné z hlediska hospodářského a velmi nebezpečné z hlediska bezpečnostního. A to jsou věci, které jako buď si vyhodnocujeme tak, nebo tak. A vlastně oni vždycky mají pravdu všichni – podle toho, jak se na to dívají a co jsou ochotni, nebo nejsou ochotni obětovat. A takhle já vnímám to usnesení a takhle si myslím, že bychom se na něj měli dívat. A podle toho, jak se na to kdo dívá, tak budeme i hlasovat. Tomu já rozumím. Ale nebudu, nedovolil bych si tady tvrdit, že některý proud je hlavní, a někde hlavní proud není. Já nevím, jestli jste studovali nebo znáte projekt ITER. To je taky jaderná energetika. Na tu přispívají všechny státy Evropské unie. Ten projekt prochází ve Francii. Souvisí se slučováním lehkých jader. Ten je bezemisní. Tam nevzniká žádný odpad. My víme, jestli bude, nebo nebude? My ho chceme zastavit? Nebo ho nechceme zastavit? Máme to rozhodovat my, nebo to má rozhodovat úplně někdo jiný? Jak, prosím vás, můžete vědět, že to je správné, a to není správné? A technologická neutralita spočívá v tom, že nechám otevřené všechny možnosti. A tady vám nikdo žádnou možnost, jak by nadále mohla být získávána energie z obnovitelných zdrojů, ať jsou to větrníky, solární panely, vodní elektrárny nebo gravitační elektrárny atd., nebere. Jenom říká – neberte vy i ty jiné možnosti.

Tam je napsáno: ?pouze při možnosti dalšího využívání?. Při možnosti dalšího využívání! Ne při dalších využívání. Při možnosti dalšího využívání! Říkám to potřetí. A bavíme se o možnosti a nemáme právo brát nějakou možnost něco využívat. Máme právo, měli bychom se snažit o to, aby ta technologická neutralita byla zachována. A pokud se podíváme na tu pětku, tak tam je to stejné. Tam někdo říká, že by se i jiné možnosti výzkumu, jiné možnosti zkoumání, jiné možnosti získání energie a zabezpečení energetické bezpečnosti České republiky měly zůstat zachovány. A pokud chceme k tomu dát některé kritérium, tak to kritérium dělejte až v okamžiku, kdy ta možnost vznikne, vyvine se a bude následně posouzena podle kritérií, o kterých se společně shodneme. Ale, prosím pěkně, ponechme tomu technologickou neutralitu. Ponechme té vědě a těm vědcům, kteří se zabývají, prostě široké pole zkoumání. A neříkejme za ně, že víme, co je správné, a co správné není. V životě to vždycky potom dopadlo tak, že se politici v naprosté většině případů zmýlili. Že to nikdo jinak. Kdo z vás by před 20 lety, představte si, že by před 25 lety tady někdo vystoupil a řekl – a já teď přikazuji, abyste všude vykopali brázdy a do nich položili kabely, protože je potřeba si začít telefonovat a všude musí být telefon. A my bychom tedy vykopali ty brázdy, tam bychom položili ty kabely, zahrnuli to, dali všude pevné linky a pak by někdo vymyslel mobil. On by ho vlastně nevymyslel, protože bychom řekli, že je to slepá cesta, jako politici, a zakázali bychom to. Tak to, prosím vás, nedělejme. Nechme ten život plynout. Dívejme se na to, co se děje s těmi emisemi, snažme se maximálně snížit emise. Ale, prosím vás, neříkejme, která cesta je správná, a která správná není. Děkuji za pozornost.

Přílohy