Novela trestního řádu - senátní návrh

13.09.2013

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 157)

čas 11:47:53 - 11:49:13:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. V matematice existuje věta, které se říká Gödelova věta o neúplnosti. Ta věta říká, že pokud je nějaký systém axiomů úplný, že nemůže být bezesporný. A pokud je nějaký systém axiomů bezesporný, tak potom nemůže být úplný. Jinými slovy, říká, že některé věci nelze prostě zcela popsat, a to platí obecně.

A mám pocit, že se tady pouštíme zase do věci, kterou nelze zcela popsat, a ukáži to na jedné otázce, kterou položím paní předkladatelce.

Představte si, že si svůj projev, který chci pronášet na plénu, zkouším ve své kanceláři před zrcadlem. Někdo mě uslyší a následně mě bude žalovat. Co se bude dít? Jsem chráněn imunitou, nebo nejsem chráněn imunitou? A další a další případy mě napadají. Nevím, jestli se nepouštíme do něčeho, co už Gödel, mimochodem brněnský rodák, dokázal, že prostě není možné ani v matematice, natož v právu.

Přílohy