Novela volebních zákonů

19.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní (Tisk č. 336)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:20:21 - 13:24:46:

Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, já tedy několik věcí k tomu návrhu zákona, pokud jste se dívali na tu historii, jak ten návrh zákona vznikl, tak původně to měla být technická novela, která zohledňovala, řekněme, nálezy, některých negativních skutečností, které se ukázaly, že při volbách a jejich vyhodnocování probíhají. Následně potom tam přibyly nějaké věci, které se týkají, řekněme, už politického rozměru. O některých tady mluvil pan kolega, senátor Dienstbier. Já tedy za sebe si myslím, že samozřejmě je možné o tom, jakým způsobem by se ten volební zákon měl změnit, diskutovat, ale že by to se nemělo dít tím způsobem, že ty pozměňovací návrhy, příp. ty návrhy, které přesahují rámec té technické novely, vznikaly velmi narychlo, bez nějaké předchozí dohody. Sám osobně, už jsme to říkali ve sněmovně, bych velmi uvítal, kdyby nějaká taková komplexnější novela volebního zákona nebo volebních zákonů byla předložena třeba už jen proto, abychom měli pevně stanovené termíny voleb, aby se nám to pořád neposouvalo dál a dál, s tím, že za chvilku budeme volit, já nevím, třeba před Vánoci, což si myslím, že není úplně dobře. K tomu vlastně přidávám i ten svůj názor, který se týká pozměňovacího návrhu VUZP, který tam předložil pan místopředseda Senátu Horník.

Obecně samozřejmě tomu návrhu, aby se snížilo aditivní kvórum, rozumím, na druhé straně upozorňuji, že ten návrh se týká pouze Poslanecké sněmovny, nikde jinde ta aditivní kvóra nejsou. Pokud zase vyjdeme z čl. 6 ústavy a řekneme si, že naše politická existence a způsob fungování je založen na soutěži politických stran, tak pokud bychom snižovali aditivní kvóra, tak v nějakém okamžiku skutečně mohou vzniknout programově nejednotné slepence, což z hlediska fungování státu a nějakého řízení toho státu potom není úplně optimální. To znamená, je opravdu potřeba si uvědomit obě strany té mince, jak tu možnost, aby všichni, co odevzdávají hlas, našli své uplatnění, potom v nějaké straně, která je reprezentuje v Poslanecké sněmovně, tak tu druhou možnost, že pokud se tak stane, tak se může stát, že Poslanecká sněmovna bude tak rozdrobená, že se vůbec na ničem nedohodne, že ty slepence, které budou vznikat, budou ryze účelové. Zatím vlastně udělané jen proto, aby následně dvě strany nebo tři strany, které nemají jinak šanci se do Poslanecké sněmovny dostat, získat větší podporu, mohly v Poslanecké sněmovně mít aspoň pár poslanců, kteří tam jedině budou potom způsobovat, že není možné se vůbec na ničem dohodnout.

Já to neříkám proto, že bych chtěl vyloženě ty pozměňovací návrhy zatratit, na druhé straně si myslím, že není dobré, pokud dochází k takhle závažným změnám, na základě toho, že vznikne pozměňovací návrh v Senátu, bez nějaké předchozí politické debaty, nějaké, řekněme, aspoň základní dohody na tom, že si myslíme, že v určitém poměru, řekněme, v určité míře se tímto směrem můžeme vydat.

Takže to je mé vyjádření k tomu návrhu toho zákona, včetně pozměňovacích návrhů, s tím, že ještě upozorňuji na jednu věc. Opakuji tady to, co říkal už pan kolega Dienstbier, že ten zákon je zákonem volebním, to znamená, podléhá čl. 40 ústavy, což tedy znamená, že vlastně by se mohlo stát, že ani ty technické změny, které do něj jsou implementovány, jsou podle mě potřeba, tak díky tomu, že tam se budeme nazpátek vracet např. ohledně kvóra, způsobí, že nebude přijato vůbec nic. Ten zákon ještě poměrně dlouhou dobu nevejde v účinnost.

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:27:32 - 13:28:44:

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já nevím. Samozřejmě, politická jednání probíhají pořád, je otázkou, jestli někdo chce, aby dopadla, nebo nedopadla. Ale v okamžiku, kdy se řekne, že probíhají, ani strany, které obě mají zájem na tom, aby se aditivní kvórum snížilo, nejsou schopny předložit jeden společný návrh na snížení, tady o tom jednat mi připadá jako trošku zvláštní a nepříliš připravené, když budu velmi korektní. My tady máme dva pozměňovací návrhy. Jeden je z dílny Starostů a nezávislých od pana místopředsedy Senátu Horníka, který ho prosadil, prošel mu na VUZP, a ten říká něco, máte to v tom, pak tady máme druhý od pana Jiřího Carbola, který je z KDU-ČSL, který zase říká něco. A jestli tedy někdo chce, aby se aditivní kvórum snižovalo, a těch stran je více, a je evidentní, že obě to chtějí, tak proboha aspoň dejte tedy jeden návrh. Děkuji.