Novela zákona o důchodovém pojištění

18.09.2019

Praha, 34. schůze Poslanecké sněmovny


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/6/ - vrácený Senátem

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že jsme se takto nakonec sešli, a děkuji za to zejména některým.

A teď k tomu tisku, který tady dnes budeme projednávat. Na úvod mi dovolte možná překvapivě poděkovat za spolupráci pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí a nakonec i České správy sociálního zabezpečení, protože díky nim se podařilo odstranit některé nedostatky, které vykazoval pozměňovací návrh, který k vám přišel ze Senátu v srpnu roku 2018 a který jste kvůli těmto nedostatkům - věřím, že to tak je - jenom kvůli těmto nedostatkům nakonec neakceptovali. To je první věc, kterou jsem chtěl říct.

Druhá věc je, že byť to nemusí být pro vás úplně závažné nebo směrodatné, tak je to tak, že pozměňovací návrh, který byl navržen Senátem a který je doplněn do zákona, který dnes projednáváme, byl v Senátu schválen všemi hlasy. Kromě jiného tedy i hlasy deseti z deseti přítomných sociálních demokratů a šesti z šesti přítomných senátorů zvolených za politické hnutí ANO. Možná že je dobré si to také uvědomit předtím, než budeme říkat, co je špatné a co je dobré.

Třetí věc, ta je úplně nejpodstatnější, je, proč ten pozměňovací návrh je předkládán. Jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně se velmi často mluví o spravedlnosti a o spravedlivých důchodech a o tom, že obecně ženy mají nižší důchody než muži a že by bylo dobré s tím něco udělat a že by bylo dobré, kdybychom zvolili nějaké systémové řešení. Systémové řešení zatím nepřichází a to, co ale k vám dnes přichází, je, že navrhujeme jako senátoři řešení pro nepominutelnou, poměrně velkou skupinu žen matek, kterých je minimálně 130 tisíc, ten odhad je řekněme kolem 140 tisíc. Návrh, který tady předkládám, je, aby tyto ženy matky, které jsou v důchodu již více než 25 let, od 1. 1. 2020 měly důchod zvýšen o 1 000 korun měsíčně. Proč 25 let? Já to vysvětlím s tím, že zároveň budu předčítat čtyři připomínky, které měla paní ministryně, když jsem tady byl v srpnu roku 2018, a jsem přesvědčen, že všechny čtyři připomínky paní ministryně se podařilo vypořádat.

První připomínka byla, že když ten návrh zákona bude vypadat jenom tak, že dostanou navýšení o 1 000 korun jenom ti, co jsou v důchodu 25 let a výše, tak se to může dotknout části lidí, kterým je sice už 85 let, ale ještě nejsou 25 let v důchodu. Proto byl ten zákon upraven tak, že když platí jedno nebo druhé, tak se navyšuje. To znamená, pokud je mi více než 85 let, v tom okamžiku mám nárok na navýšení o 1 000 korun měsíčně, pokud jsem 25 let nebo více v důchodu, mám nárok na navýšení 1 000 korun měsíčně, obojí - jedno z toho stačí. To znamená, to je první věc, která byla odstraněna.

Tady řeknu první, řekněme další informaci, a to je, proč 25 let. 25 let proto, že 85 minus 60 je 25. Muži chodili do důchodu v 60 letech, jestliže je jim 85 let a navyšuje se jim důchod o 1 000 korun, tak to znamená, že jsou 25 let v důchodu. Tak proč by se to nemělo týkat i žen, které jsou 25 let také v důchodu?

Druhá připomínka paní ministryně byla, že to není systémové řešení, protože se to týká jenom části žen. Já si myslím, že lepší je nějaká spravedlnost než žádná. A těch žen není úplně málo a nemusí být ani pravdou to, že menší dobu přispívaly do důchodového systému a platily na důchodce, když ony byly v ekonomicky aktivním věku.

Uvedu příklad. Představme si muže, který se narodil v roce 1935, 24 let studoval, pak byl rok na vojně, to znamená, nastoupil do práce po 25 letech, to znamená v roce 1960, potom 35 let pracoval, to znamená, že mu bylo 60 let, a psal se rok 1995 a on šel do důchodu. Šel do důchodu v roce 1995, protože se narodil v roce 1935 a pracoval 35 let. Protože měl vysokou školu, byl na vysoké manažerské funkci, protože byl šikovný, tak si ji udržel ještě poté, co proběhl rok 1989, a má 16 nebo 17 tisíc důchodu. A protože se narodil v roce 1935, to znamená, že v roce 2020 mu bude 85 let, tak se mu těch 16 tisíc měsíčně nebo 17 tisíc měsíčně zvýší na 18 tisíc měsíčně. To se stane s tímto mužem, který 35 let pracoval.

Pak si představme ženu, která se narodila v roce 1940, o pět let později než ten muž, vychodila jenom střední školu, udělala si nástavbu a dělala účetní. To znamená, do práce nastoupila ne po 25 letech, ale po 20 letech. To znamená, do práce nastoupila stejně jako muž v roce 1960. Bylo jí 20 let. 35 let makala, to tady známe, to slovo se používá, a v 55 letech, protože mezitím vychovala dvě děti, a to je také makačka, tak šla v roce 1995, když jí bylo 55 let, do důchodu. To znamená, že je také 25 let v důchodu, ale 1. 1. 2020 jí bude jenom 80 let a tisícikorunu nedostane. Kolik si myslíte, že ta žena má důchod? 11 tisíc, 12 tisíc!

Takže tady máme muže vysokoškoláka, kterému je 85, má 16 tisíc důchod a my mu dáme 17 tisíc v roce 2020, nebo už ho má. Pak tady máme ženu, která vychovala dvě děti, také pracovala 35 let, protože nemá vysokou školu a dělala někde účetní, má důchod 12 tisíc, ale protože je 25 let v důchodu, ale je jí jenom 80, tak jí tu tisícikorunu prostě nedáme! Čili rozdíl mezi mužem a ženou se o 1 000 Kč zvýší. A to jsou ty spravedlivé důchody, že ten rozdíl zvýšíme mezi tím, kdo má vysoký a kdo má nízký důchod! A to my chceme odstranit alespoň tím, že u těch 130 tisíc žen, kterých se to dneska týká, chceme tu tisícikorunu také přidat. A pokud paní ministryně mluvila o dalších ženách, které se narodily v roce 1942, 1943, 1944, až budou 25 let v důchodu, tak se také na ně dostane. A nebude jim ještě 85. Čili jinými slovy, my na ně také v tom zákoně myslíme. Nemyslíme už na ty, kterých se týká vyšší odchod do důchodu, později, to znamená, ty výdaje nejsou konstantní, ale následně se to potom už později postupně se změnou věku odchodu do důchodu změní tak, že bude rozhodovat zřejmě jenom těch 85 let a těch 25 nebude hrát žádnou nebo marginální roli. Takže to je k té spravedlnosti.

To je konkrétní příklad. Mohl bych říkat i konkrétní jména, nebudu.

Třetí věc, že se dvojnásobně zvedají náklady. Je to tak, že těch lidí, kterých se to dotkne, je asi 160 tisíc. To znamená, je to více než těch asi 140 tisíc žen. Těch 20 tisíc jsou většinou horníci, pracovníci v uranových dolech atd., a přiznávám, že tam jsou maximálně 2 tisíce policistů a případně vojáků z povolání. Přiznávám to. Víc jich než 2 tisíce jich ale není, což je zhruba 1,5 %. Tak to je a není to rozšíření dvojnásobné, je to rozšíření asi o 160 tisíc lidí a ty rozpočtové náklady, které by to znamenalo, jsou zhruba 2 miliardy - necelé 2 miliardy. S tím, že je otázkou, jestli muž, kterému je 85 let a má důchod 16 nebo 17 tisíc korun, nutně potřebuje slevu na jízdném, tak aby byla třetinová. To si myslím, že je docela k zamyšlení. A tam, pokud se nemýlím, teče 6 miliard. Kdyby tito senioři s takto vysokým příjmem třeba nárok na tu slevu neměli, možná že by jim to úplně tak nevadilo, protože jiní, potřebnější by ty peníze naopak dostali.

Čtvrtý důvod byl, že to není formálně zpracovatelné, že to ministerstvo nedokáže. Tady už jsem mluvil o tom poděkování. Návrh zákona je upraven tak, že nyní tam žádný problém z hlediska informačních systémů České správy sociálního zabezpečení ani Ministerstva práce a sociálních věcí není. To znamená, je ten zákon proveditelný, bude realizovatelný, pokud bude schválen, a je možné skutečně ty peníze přidat, a tak ty důchody učinit alespoň trochu spravedlivějšími.

To je na závěr ode mě, nebo v tuto chvíli, pardon, ode mě všechno. Těším se na debatu a zejména se těším na to, že Sněmovna se v tomto případě třeba napříč kluby trošku podívá, jak hlasovali jejich kolegové v Senátu, a třeba i svým hlasováním se je pokusí napodobit. Děkuji za pozornost.


Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Lubomír Španěl
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Josef Hájek

Senátor Miloš Vystrčil: Děkuji. Dvě faktické poznámky. První projev jsem si nepsal a říkal jsem ho z hlavy.

A druhá. Hospodářské noviny, tuším z roku 2018 - jen desetina důchodců má penzi vyšší než 15 tisíc. Já jsem říkal 16 tisíc, to bude možná taková dvanáctina, pak čtrnáctina. Čili ti lidé existují a není jich tak úplně málo. Je to zhruba každý desátý.


Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Tomáš Martínek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Miroslav Kalousek

Senátor Miloš Vystrčil: Děkuji za slovo, budu velmi stručný. My se tady asi s paní ministryní neposloucháme. Proč po 25 letech? Protože 85 minus 60 je 25. A když jsme přidali mužům, kteří šli v 60 letech do důchodu, když dosáhli 85 let, tisícikorunu, tak proč bychom neměli udělat u žen, které šly v 55 letech do důchodu, protože vychovávaly děti, a byly tím pádem v jiné situaci? To jsem vysvětloval, opakuji to znovu. Říkám 85 minus 60 je - paní ministryně - 25.

A ta druhá věc, potvrzuji slova pana poslance Kalouska. Zatímco za vlád ODS poměr čisté mzdy, resp. důchodu k čisté mzdě, byl 43, resp. 42 %, tak vy jste se vyšplhala za vaší vlády z 37 % na 38 %. Tak to je.


Poslanec Jan Bauer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Věra Kovářová

Senátor Miloš Vystrčil: Spíš jsem si myslel, že už by to mohlo jít k závěru.

Některé reakce na vystoupení. První věc je, že potvrzuji, že návrh byl konzultován a připravován v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českou správou sociálního zabezpečení díky paní ministryni, která to umožnila svým pokynem, protože jsme nechtěli, aby tam vznikly různé technické či legislativní problémy. Ale pokud se bavíme o historii návrhu, tak ten vlastně pochází ze Sněmovny, protože prvním předkladatelem tohoto návrhu byl mezi jinými pan poslanec Bauer. A to, proč nakonec v Poslanecké sněmovně neprošel, bylo právě způsobeno těmi legislativně technickými nedostatky. Čili asi by se to mělo doříci celé.

Druhá věc, která tady pořád padá, je, proč těch 25 let, na to už poslanec Bauer odpověděl. Prostřednictvím pana předsedajícího, paní ministryně, když se vám podaří vysvětlit, proč těch 85 let, tak potom bude jasné, proč těch 25 let: protože 85 minus 60 je 25.

Třetí věc, to je to přeprogramování ODS nebo jiných stran. Já jsem si vždycky myslel, že spravedlnost není ani levicová, ani pravicová a že je jenom jedna. A návrh, který předkládáme a přišel ze Senátu, je spravedlivější vůči těm, kteří to potřebují, kteří jsou těmi, kteří mají nejnižší důchody. A pokud jste říkala, že například nemyslí na ženy, které se narodily v roce 1945, tak se hrubě mýlíte. Samozřejmě myslí. A nevím, jestli si tady úplně všichni rozumíme. Žena, která se narodila v roce 1945, té bude v roce 2020 - omlouvám se za tu matematiku, ale fakt to tak je a je to potřeba vědět - 75 roků. To znamená, do 85 jí bude chybět deset let, ale zároveň, protože šla do důchodu v 57 letech, tak šla do důchodu v roce 2002, to znamená, že bude v roce 2020 v důchodu 18 let, čili do těch 25 to bude jenom 7 let. To znamená, že my jí říkáme, že jí dáme taky o tři roky dříve tisíc korun, než kdyby musela čekat do 85 let. A je správně, co říkal, myslím, pan poslanec Martínek, že postupně těch 25 let vymizí. Ale o vaše ženy, o které vám taky šlo a které měly ještě průměrně o sto korun menší důchod, taky dbáme a jich se ten pozměňovací návrh také týká. Tak tady prosím vás neříkejte, že se jich netýká, prostřednictvím pana předsedajícího, protože týká. A já jsem vysvětlil na příkladu té ženy, která se narodila v roce 1945 a měla dvě děti, jak se jí týká.

A poslední, co snad řeknu, pokud nebudu ještě znovu nějakým vystoupením vyzván k nějakému dopřesnění, je, že upozorňuji, že to je skutečně návrh celého Senátu. A já vás prosím, jestli byste to přece jen nebyli ochotni zohlednit, protože jak tady už někdo říkal, tady nejde o to, kdo je napravo nebo nalevo, tady jde o spravedlnost a ta není ani pravicová, ani levicová, ale je prostě jenom jedna. A my zákon činíme spravedlivějším, ne úplně spravedlivým, ale spravedlivějším tím, když pozměňovací návrh přijmeme. Děkuji.


Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová