Novela zákona o léčivech - senátní návrh

12.10.2017

Praha, 10. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů (Tisk č. 191)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:00:03 - 13:01:59:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já nebudu mluvit k obsahu toho zákona, toho zaznělo už tady hodně. Ale já jsem si tam přečetl, že ten současný zákon má být účinný od 1. 1. 2018. Já bych teď poprosil paní ředitelku, aby pana navrhovatele nerušila. Tam jde o to, že se chci zeptat, jak se to stihne, resp. jak se budou případně aplikovat ty přechody tam a nazpátek. Protože my když to tady dneska pošleme výborům, tak to přinejlepším projednáme na plénu 29. listopadu, pak to pošleme do Poslanecké sněmovny, ta to obdrží někdy v polovině prosince, to tedy předpokládám, že zasedat nebudou, potom když to obdrží, tak 30 dní má na vyjádření vláda, zároveň oni to můžou dát v devadesátce, to znamená, jsme někde v dubnu nebo v březnu, při tom nejoptimističtějším případu, to znamená, od 1. 1. 2018 začne platit to, co je schváleno. Všichni na to najedou. A budou tak konat. Následně potom až tedy dojde k tomu, že bude schválen tento návrh zákona, který tady navrhuje pan senátor Plaček, tak se bude dít co? Zase se z toho vycouvá a zase se vrátíme nazpátek k tomu, aby ten zákon, který už je účinný od 1. 1. 2018, přestal platit? Nebo budeme v nějakém stavu, kdy budeme tolerovat neplnění toho zákona? Nebo co se bude dít? Já se ptám, jak si to navrhovatel v tomto smyslu představuje. Tím neříkám, že mu nefandím. Ale prostě když třeba v 95. minutě už se těžko dá vyhrát fotbal, který se hraje 90 minut.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:07:56 - 13:08:25:

Děkuji. To je v podstatě podle mého názoru faktická poznámka spíš na naši legislativu nebo na váženou kolegyni, paní senátorku Wagnerovou, jestli lze posunovat účinnost zákona, který již vešel v účinnost. Jinými slovy, jestli lze znovu zahájit fotbalový zápas, který už byl ukončen. To zřejmě nastane, nebo o tom se tady bavíme.