Novela zákona o léčivech - senátní návrh

06.12.2017

Praha, 11. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů (Tisk č. 191)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:12:17 - 16:15:28:

Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Já se nechci pouštět do obsahu návrhu změny toho zákona. Já jenom chci připomenout to, na co jsem už upozorňoval při tom prvním projednávání, že ten zákon, který tady předkládá pan kolega Plaček, posunuje účinnost zákona, který má být účinný od 1. 1. 2018. Není možné na základě toho, jak probíhá legislativní proces, aby to, co my dneska projednáváme, vstoupilo v účinnost dříve než 1. 1. 2018. Jinými slovy to znamená, že my se tady pokoušíme změnit účinnost zákona, který již bude účinný, což nelze. To znamená, v okamžiku, kdy by teoreticky došlo k tomu, že tento zákon, nebo tu změnu, jak ji navrhuje posun té účinnosti, jak navrhuje pan kolega Plaček, schválíme, tak ten zákon postupujeme do Poslanecké sněmovny, tam je vláda, která má nějakou lhůtu 30 dní na vyjádření k tomuto zákonu, pak to musí v Poslanecké sněmovně projednat, dneska je, prosím, 6. 12. Až to v té Poslanecké sněmovně projednají, tak nám to musí poslat nazpátek, my to musíme rovněž projednat a poté musí ještě podepsat ten zákon prezident. A to nemůžeme stihnout do 1. 1., toto všechno se nemůže stihnout do 1. 1. 2018. Jinými slovy se stane, že v době, kdy to podepíše pan prezident, pokud by to teoreticky nastalo, tak ten zákon už bude účinný v té podobě, jak se nám to třeba některým dneska nelíbí. My nemůžeme posunovat účinnost již účinného zákona. To znamená, nemůžeme měnit účinnost již účinných změn. To znamená, my se tady budeme teď asi ještě další dvě tři hodiny, já proti tomu nic nemám, bavit o této věci, můžeme se pokoušet o nemožné, to znamená, prostě pohnout se v čase někam, kam se pohnout nemůžeme, ale v podstatě s tím již dneska dle mého názoru díky tomu, jak probíhá legislativní proces, se nedá nic udělat, byť si aktivit a ambicí pana senátora Plačka velmi vážím.

Takže tolik já k tomu, upozorňoval jsem na to minule, znovu to říkám. Pokud někdo má nějaký jiný názor a vyzná se v legislativě, nechť řekne, že nemám pravdu, já po všech těch informacích, ověřoval jsem si to, musím říct, že mě všichni, kteří se k tomu vyjadřovali a v legislativním procesu se vyznají, ubezpečovali, že skutečně není reálné, abychom my tento zákon, který dnes projednáváme, projednali tak, na základě všech těch procesů, které jsou potřeba udělat, aby byl účinný dříve než 1. 1. 2018. A teď se už opakuji, to znamená, že se snažíme posunout účinnost zákona, který již bude účinný, což nelze.